Thông tin chung
Thông tin chung
Truyền thông Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử 
06/09/2021 
 

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn đến người dân trên cả nước qua các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 06/9/2021 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1369/QĐ-BTTTT về phê duyệt Kế hoạch truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

Với thông điệp “Nâng tầm giá trị nông sản Việt qua nền tảng thương mại số”, Kế hoạch nêu rõ những định hướng chung của công tác thông tin tuyên truyền và các loại hình truyền thông được đề nghị bao gồm: tuyên truyền trên các báo; qua kênh Thông tin cơ sở; qua tin nhắn; qua kênh thông tin đối ngoại; trên Cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố; trên mạng xã hội.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các đơn vị thuộc các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước; các sàn TMĐT cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, để triển khai công tác truyền thông hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung./.

(Đính kèm nội dung Quyết định số 1369/QĐ-BTTTT ngày 06/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

            Đặng Thị Bích Phượng

 
Tin đã đưa
(06/10)
(15/09)
(15/09)
(13/09)
(31/08)
(13/08)
(16/07)
(15/07)
(08/07)
(30/06)