Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Triển khai tập huấn sử dụng hệ thống “Một cửa điện tử liên thông” cho các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố. 
23/08/2019 
 

Ngày 22/8/2019, tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ninh Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông bắt đầu triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống “Một cửa điện tử liên thông” cho tất cả các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố. Đối tượng tham gia tập huấn gồm cán bộ một cửa, chuyên viên tham gia giải quyết thủ tục hành chính và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị. Thời gian tập huấn từ ngày 22-26/8/2019.


Cán bộ công chức tham gia tập huấn

Việc triển khai hệ thống “Một cửa điện tử liên thông” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí trong hoạt động tác nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp; xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và tổ chức làm thước đo cho sự thành công của cải cách hành chính./.

Thùy Trang