Tin hoạt động

Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021(18/11/2020)

Ngày 13/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành báo cáo số  2291/BC-STTTT về tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp giao ban triển khai công tác tháng 11 năm 2020 và tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”(03/11/2020)

Sáng ngày 02/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng giữa Ban Lãnh đạo Sở với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới(17/09/2020)

Ngày 11/9/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành báo cáo số  1832/BC-STTTT về đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông 9 tháng đầu năm 2020. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp giao ban triển khai công tác tháng 8 năm 2020 và sinh hoạt “Ngày pháp luật”(04/08/2020)

Sáng ngày 03/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng giữa Ban Lãnh đạo Sở với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông tháng 7 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2020(24/07/2020)

    Ngày 20/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành báo cáo số  1422/BC-STTTT về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 7 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2020. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp giao ban triển khai công tác tháng 7 năm 2020 và tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”(07/07/2020)

        Sáng ngày 06/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng giữa Ban Lãnh đạo Sở với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới(11/06/2020)

Ngày 08/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành báo cáo số  1120/BC-STTTT về đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2020. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh tra đột xuất tần số và thiết bị vô tuyến điện(05/06/2020)

Ngày 28/5/2020-29/5/2020 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện-Khu vực VII tiến hành kiểm tra về việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 49/QĐ-TTVII ngày 19/5/2020 của Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện-Khu vực VII.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần và triển khai sinh hoạt Ngày Pháp luật(02/06/2020)

    Sáng ngày 01/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần và triển khai sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 6 năm 2020.

     Tại buổi sinh hoạt, Lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở nghe phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV) số 53/2019/QH14, Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 26/11/2019 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020, thay thế Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên năm 1996.

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025(27/05/2020)

     Sáng ngày 26/5/2020, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Phạm Thị Hanh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp và đồng chí Võ Thị Dự - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp về dự chỉ đạo Đại hội.