Thông tin chung

Báo cáo triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ(24/11/2021)

Ngày 11/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 3273/BC-STTTT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ.

Cài đặt, sử dụng phần mềm PC-COVID(24/11/2021)

Ngày 05/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản số số 3423/STTTT-VP về việc cài đặt, sử dụng phần mềm PC-COVID tại địa chỉ (https://pccovid.gov.vn/tailieu) và thực hiện nghiêm túc việc quét mã QR khi vào/ra cơ quan.

Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh(24/11/2021)

Ngày 05/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 3211/BC-STTTT về việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan(24/11/2021)

Ngày 17/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 3335/KH-STTTT về việc phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan. Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu đảm bảo an toàn cho công chức, viên chức và người lao động trong việc phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động bình thường của đơn vị; Toàn thể công chức, viên chức người lao động chấp hành đảm bảo, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan.

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X(24/11/2021)

Ngày 19/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 3371/BC-STTTT về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị,

Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý Hội năm 2021(24/11/2021)

Ngày 18/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số số 3346/STTTT-VP về việc báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý Hội năm 2021,

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)(18/11/2021)

       Ngày 29/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ và Truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)”. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2022 và thay thế Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 30/7/2014.

Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao chỉ số PCI tỉnh Ninh Thuận năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông(17/11/2021)

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 2842/KH-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 3329/BC-STTTT ngày 16/11/2021 về kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao chỉ số PCI tỉnh Ninh Thuận năm 2021.

Kế hoạch bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(04/11/2021)

Với mục đích góp phần bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; cung cấp đầy đủ, thường xuyên, đảm bảo nguồn hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, đặc biệt đối với vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 6012/KH-UBND ngày 03/11/2021 về bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ(28/10/2021)

Nhằm mục đích triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa mới ban hành Chỉ thị số 73/CT-BTTTT ngày 25/10/2021 về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 – 2025”.(06/10/2021)

Ngày 05/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 5334/KH-UBND về Triển khai thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 – 2025”.

Vắc xin tốt nhất là vắc xin được cấp phép, được tiêm sớm nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất(15/09/2021)

Kể từ khi dịch bệnh SARS-CoV-2 phát sinh cho đến nay, COVID-19 vẫn là mối đe dọa đối với người chưa được tiêm chủng. Một số người mắc COVID-19 có thể bị bệnh rất nghiêm trọng, khiến họ phải nhập viện, và một số người vẫn có các vấn đề sức khỏe kéo dài một vài tuần sau đó hoặc thậm chí lâu hơn sau khi bị nhiễm bệnh. Ngay cả những người chưa từng có triệu chứng khi bị nhiễm bệnh cũng có thể gặp phải các vấn đề sức khỏe kéo dài này. Chính vì vậy, cho đến thời điểm này, vắc xin được sử dụng tại Việt Nam đã được chứng minh trên thực địa là chưa có trường hợp tiêm đủ 2 mũi nào bị bệnh nặng hay tử vong.

Công điện của Bộ Thông tin và Truyền thông về sẵn sàng ứng phó thiên tai(15/09/2021)

Hiện nay đang là thời kỳ cao điểm về bão, lũ. Theo nhận định của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, từ nay đến cuối năm có khoảng 07-09 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó 03-04 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta; nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong tháng 9, tháng 10; mưa lớn cực đoan tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ vào tháng 10, 11 và nửa đầu tháng 12.

Phát động toàn quốc Chương trình “Sóng và máy tính cho em"(13/09/2021)

      Tối ngày 12/9/2021 tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức Lễ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Đây là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới, qua đó thúc đẩy phát triển xã hội số.


Truyền thông Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử(06/09/2021)

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn đến người dân trên cả nước qua các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 06/9/2021 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1369/QĐ-BTTTT về phê duyệt Kế hoạch truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.