Thông tin chung

Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19(08/01/2021)

        Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh trên diện rộng tại nhiều nước trên thế giới, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan ở Việt Nam vẫn rất cao, nhất là từ người nhập cảnh từ các nước dịch bệnh đang bùng phát và nhập cảnh trái phép. Để bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, vui tươi và thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 30/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.(05/01/2021)

Nhằm chuẩn bị và tổ chức chu đáo phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh vui tươi, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Ngày 30/12/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021(05/01/2021)

        Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng, không để bị động, bất ngờ với mọi tình huống tấn công mạng và phát tán thông tin xấu độc trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của đất nước. Đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu, tạo tiền đề triển khai công cuộc chuyển đổi số thành công và bền vững năm 2021, ngày 30/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 5167/BTTTT-CATTT về bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021.

Triển khai Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo(30/12/2020)

Để triển khai có hiệu quả Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh. Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 4603/UBND-TCDNC về việc triển khai Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2021(23/12/2020)

Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 21/12/2020 về việc tổ chức Tết năm 2021.

Tổng kết Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020(22/12/2020)

Theo đánh giá tại Báo cáo tổng kết Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, trong những năm qua tình hình kinh tế xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh tiếp tục phát triển; kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt được tiếp tục đầu tư. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hình thành và phát huy.

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Ninh Thuận(17/12/2020)

        Ngày 16/12/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 51/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

Tập huấn kiến thức tin học, công nghệ thông tin tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh(20/11/2020)

          Nhằm trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức về tin học, công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh Ninh Thuận thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên từng vị trí công tác, đặc biệt việc triển khai công tác gửi, nhận văn bản điện tử, chữ ký số, sao lưu văn bản điện tử, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của ngành (theo Kế hoạch số 662/KH-VKS-P15 ngày 09/11/2020 của Viện KSNT tỉnh Ninh Thuận).

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025(18/11/2020)

         Để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. Ngày 16/11/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4125/KH-UBND nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, cung cấp các dịch vụ số một cách chủ động dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh(12/11/2020)

Ngày 10/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND về quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả thực hiện “Tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.(03/11/2020)

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Ninh Thuận(23/10/2020)

Ngày 23/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh thuận tổ chức Lễ khai trương thí điểm Trung tâm Giám sát an toàn, thông tin mạng và điều hành đô thị thông minh tỉnh Ninh Thuận. Đây là công trình nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quyết định ban hành Kế hoạch Đấu giá quyền khai thác khoáng sản(20/10/2020)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa mới ban hành Quyết định số 2313/QĐ-BTNMT ngày 19/10/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh(06/10/2020)

Ngày 02-10-2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh thuận.

Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông(02/10/2020)

Ngày 23/9/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế cho Thông tư số 28/2009/TT-BTTTT ngày 14/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.