Thông tin chung

Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(16/04/2021)

Nhằm phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng, ngày 15/4/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1828/KH-UBND về tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh(02/04/2021)

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được xem là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trước hết là của các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng và của người tham gia giao thông. Theo đó, ngày 01/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch 1535/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số(30/03/2021)

Xác định nền tảng số là chìa khóa để giải bài toán chuyển đổi số. Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 377/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh(01/04/2021)

Để tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, kiểm soát dịch bệnh, duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 1507/UBND-VXNV ngày 31/3/2021 về tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh.


Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng năm 2021(17/03/2021)

Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025), ngày 16/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 1219/UBND-VXNV về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Kết quả thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020 (giai đoạn I)(16/03/2021)

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”, trong thời gian qua Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đề ra nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển toàn diện. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững; các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả, thiết thực.

Quy định công tác lập hồ sơ điện tử; nộp lưu và bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử(04/03/2021)

Để đảm bảo an toàn thông tin trong Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Ngày 04 tháng 3 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND Quy định công tác lập hồ sơ điện tử; nộp lưu và bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục và triển khai kiểm tra, xử phạt hành vi không đeo khẩu trang để phòng, chống Covid-19(25/02/2021)

      Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng, chống Covid-19. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 805/UBND-VXNV ngày 19/02/2021 và văn bản số 866/UBND-VXNV ngày 23/02/2021 hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục và triển khai kiểm tra xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19.

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(24/02/2021)

       Để triển khai cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2021-2030.

Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19(08/01/2021)

        Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh trên diện rộng tại nhiều nước trên thế giới, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan ở Việt Nam vẫn rất cao, nhất là từ người nhập cảnh từ các nước dịch bệnh đang bùng phát và nhập cảnh trái phép. Để bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, vui tươi và thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 30/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.(05/01/2021)

Nhằm chuẩn bị và tổ chức chu đáo phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh vui tươi, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Ngày 30/12/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021(05/01/2021)

        Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng, không để bị động, bất ngờ với mọi tình huống tấn công mạng và phát tán thông tin xấu độc trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của đất nước. Đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu, tạo tiền đề triển khai công cuộc chuyển đổi số thành công và bền vững năm 2021, ngày 30/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 5167/BTTTT-CATTT về bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021.

Triển khai Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo(30/12/2020)

Để triển khai có hiệu quả Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh. Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 4603/UBND-TCDNC về việc triển khai Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2021(23/12/2020)

Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 21/12/2020 về việc tổ chức Tết năm 2021.