Báo chí xuất bản

Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet(23/07/2021)

Ngày 19/7/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành văn bản tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet.

Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh(15/07/2021)

Ngày 12/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND về Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh.

Báo chí phải chuyển đổi số để thực hiện sứ mệnh vì một Việt Nam hùng cường(17/06/2021)

(Mic.gov.vn) - Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thời đại. Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đây là điều kiện thuận lợi để Việt Nam chủ động khai thác triệt để các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ mang lại, vươn lên phát triển mạnh mẽ. Trong xu thế tất yếu đó, báo chí - truyền thông cũng phải thực hiện chuyển đổi số để khẳng định vị trí, thương hiệu, đẩy mạnh nguồn thu nhập, tạo lập các giá trị mới

Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông(17/06/2021)

Ngày 07/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 777/QĐ-BTTTT về Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025(02/04/2021)

Để các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu trong giai đoạn 2021 – 2025, nhất là thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh. Ngày 31 tháng 3 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu các cơ quan chủ quản báo chí tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí trực thuộc nâng cao chất lượng thông tin; hằng năm tăng khoảng 20% số lượng tin, bài, thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình sản xuất mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu so với năm 2020.

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại Ninh Thuận(29/03/2021)

Nhằm triển khai các hoạt động Ngày Sách Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2025. Qua đó, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Đề án phát triển văn hóa đọc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030. Góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Ngày 26/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1406/KH-UBND tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(19/02/2021)

Nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác thu hút các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Ngày 18/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 752/KH-UBND tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020, nhiệm vụ năm 2021(03/02/2021)

Trong năm 2020, các cấp các ngành của tỉnh Ninh Thuận đã triển khai tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm; công tác triển khai thực hiện ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Bộ Thông tin và Truyền thông khai trương Cổng thông tin điện tử www.tingia.gov.vn(12/01/2021)

Nhằm mục đích nhận diện được các tin giả lan truyền trong xã hội và trên không gian mạng và qua đó hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với các tin giả. Ngày 12/01/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai trương Cổng thông tin điện tử www.tingia.gov.vn.