Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Công nghệ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 
11/08/2021 
 
Thông báo 2071.pdf
 
Tin đã đưa
(29/11)
(23/11)
(23/11)
(23/11)
(23/11)
(16/11)
(15/11)
(15/11)
(08/11)
(08/11)