Tin hoạt động
Tin hoạt động
Thanh tra đột xuất tần số và thiết bị vô tuyến điện 
05/06/2020 
 

Ngày 28/5/2020-29/5/2020 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện-Khu vực VII tiến hành kiểm tra về việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 49/QĐ-TTVII ngày 19/5/2020 của Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện-Khu vực VII.

        Qua kiểm tra, đến nay đã ban hành kết luận kiểm tra với kết quả: Đài Phát thanh và Truyền hình có sử dụng 01 thiết bị vô tuyến điện EMICO loại phát thanh FM, hoạt động trên tần số 95MHz, công suất 5KW, thiết bị được Cục Tần số vô tuyến điện cấp phép còn hạn sử dụng đến 30/6/2020 và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

NQT-Thanh tra Sở.