Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định về việc bổ nhiệm bà Đinh Thụy Thùy Trang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công nghệ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 
31/08/2021 
 
 
Tin đã đưa
(29/11)
(23/11)
(23/11)
(23/11)
(23/11)
(16/11)
(15/11)
(15/11)
(08/11)
(08/11)