Tin hoạt động
Tin hoạt động
Hội nghị cán bộ công chức năm 2012 
28/12/2012 
 

Chiều ngày 27/12/2012, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012. Giám đốc Sở Dương Ngọc Hưng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nguyễn Tri Long chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Chi uỷ, Ban Chấp hành Chi đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại Hội nghị, cán bộ công chức, lao động đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2012, chương trình công tác năm 2013; báo cáo tài chính của năm 2012. Hội nghị đã thảo luận đóng góp cho phương hướng nhiệm vụ năm 2013 về quy chế làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông, xem xét và bổ sung một số nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013. Hội nghị đã thông qua nội dung phát động phong trào thi đua của năm 2013, nội dung Ký kết giáo ước thi đua giữa lãnh đạo Sở và Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Kết quả thi đua trong năm 2012 được Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở báo cáo các quyết định thi đua khen thưởng đối với tập thể cơ quan, tập thể phòng, đơn vị thuộc Sở và các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2012.

            Các ý kiến tham gia thảo luận tại Hội nghị rất sôi nổi, chất lượng mang tính chất xây dựng, cầu thị và thống nhất đưa vào Nghị quyết năm 2013 các nội dung cơ bản như sau:

+ Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2012. Cơ quan đạt danh hiệu Cơ quan văn hóa, các tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó đề nghị: Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ, công chức, người lao động Sở; Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ Thi đua Xuất sắc cho tập thể cán bộ, công chức, người lao động Sở và Bằng khen cho 2 tập thể cùng 2-3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tập thể lao động tiên tiến; 8-10 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 4 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trên 70% đoàn viên công đoàn xuất sắc, 100% nữ công chức viên chức đạt danh hiệu Phụ nữ 2 giỏi.

+ Phát động các phong trào thi đua: “xây dựng cơ quan văn hóa, chấp hành nghiêm túc kỷ cương hành chính, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; phong trào “xanh, sạch đẹp và an toàn vệ sinh lao động; phong trào “thực hành tiết kiệm chống lãng  phí, tham nhũng”; phong trào “giỏi việc nước đảm việc nhà” và làm tốt  công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan.

+ Phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 100%  CBCC, người lao động thực hiện tốt cuộc vận động.

+ Tham gia xây dựng, triển khai phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông và các chính sách mới.

+ Hoàn thành xây dựng các quy hoạch chi tiết hạ tầng viễn thông thụ động, hạ tầng bưu chính-chuyển phát, phát thanh truyền hình đến năm 2020. Triển khai trên diện rộng phần mềm văn phòng điện tử TD.Office cho các ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố còn lại; mở rộng phần mềm một cửa điện tử liên thông đến các cơ quan liên quan; xây dựng các trang tin điện tử cho ngành và huyện, thành phố trên cổng thông tin điện tử Ninh Thuận; triển khai ít nhất 3 dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Ninh Thuận.

+ Xây dựng các kế hoạch đầu tư phát triển, kinh doanh dịch vụ của từng doanh nghiệp, đơn vị phù hợp với kế hoạch do cấp trên giao và phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương.

+ Kiện toàn đội ngũ CBCCLĐ cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

+ Phát triển mới 2.000 thuê bao điện thọai cố định và di động trả sau, bằng 25% so với năm 2012, và 500 thuê bao internet tăng 108% so với năm 2012. Phát thanh 16.000 giờ/năm, tỷ lệ phủ sóng 95,5 %,  trong đó chương trình địa phương 6.500 giờ/năm, phát tiếng dân tộc 48 giờ/năm. Phát sóng truyền hình 112.000 giờ/năm, tỷ lệ phủ sóng 98,5% trong đó chương trình địa phương 22.000 giờ/năm, chương trình phát tiếng dân tộc thiểu số 36 giờ/năm.

Trách nhiệm của Lãnh đạo cơ quan, đoàn thể và cán bộ, công chức, người lao động được thể hiện trên các mặt: Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công chức và người lao động. Phát huy quyền làm chủ của tập thể, tích cực vận động cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua của cơ quan, phong trào của các đoàn thể cấp trên phát động. Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế cơ quan. Có ý thức bảo mật, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh và an tòan cơ quan. Đoàn kết, hợp tác, nâng cao trách nhiệm cá nhân, bảo đảm kỷ cương kỷ luật, thực hiện nếp sống văn minh. Tự giác học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu công tác.

Các nội dung của Nghị quyết năm 2013 được toàn thể cán bộ, công chức, người lao động nhất trí 100% ý kiến tán thành và đây cũng là phương hướng nhiệm vụ đặt ra cho mỗi cán bộ, công chức, lao động trong cơ quan tích cực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trong năm tới./.

P.BC-XB