Tin hoạt động
Tin hoạt động
Đoàn Giám sát Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông 
20/09/2019 
 

        Ngày 18/9, Đoàn Giám sát Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh chủ trì buổi làm việc.

      Tại buổi làm việc Sở Thông tin và Truyền thông thông qua báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em từ năm 2015-2019. Nêu những khó khăn vướng mắc và một số kiến nghị.

       Theo đó, những năm qua, việc quản lý, hướng dẫn hoạt động báo chí, xuất bản, viễn thông, Internet, phát thanh, truyền hình và các hình thức cung cấp, quảng bá thông tin dành cho trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng máy tính, và các phương tiện thông tin khác được Sở Thông tin và Truyền thông chú trọng triển khai và đạt được nhiều kết quả, cụ thể: ban hành trên 50 công văn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở phổ biến chính sách, pháp luật, các quy định của Nhà nước trên các phương tiện truyền thông về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và thực hiện quyền trẻ em; triển khai thông tư 09/2017/TT-BTTTT về quy định tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm đến các cơ quan báo chí để thực hiện; thường xuyên thanh tra, kiểm tra các hoạt động và xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và người sử dụng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức định kỳ thanh tra, kiểm tra các hoạt động, sản phẩm thông tin, truyền thông dành cho trẻ em. Qua đó, có biện pháp cảnh báo, phòng ngừa các trang website độc hại tác động xấu đến phát triển nhân cách của trẻ em.

        Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi của các ngành chức năng, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được đồng thời đề nghị Sở tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng về mục đích, ý nghĩa các văn bản liên quan đến Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; duy trì các chương trình, chuyên mục về trẻ em, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em cho cha mẹ; nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường, các cơ quan đoàn thể địa phương, các doanh nghiệp và nhận thức của toàn xã hội về tính cấp bách, sự nguy hiểm, mặt trái của môi trường mạng khi tác động đến trẻ em để có sự phòng ngừa kịp thời và hiệu quả, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc, từng bước đảm bảo tối đa quyền, lợi ích chính đáng của trẻ em.

LTHN