Ủy ban nhân nhân dân tỉnh vừa mới ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/01/2020 về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, để tăng cường các biện pháp quản lý, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã Chỉ thị

Ngày 08/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Thông tin và Truyền thông. Tham dự hội nghị có Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và lãnh đạo các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp, bưu chính, viễn thông và thường trú các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/8/2019, tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ninh Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông bắt đầu triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống “Một cửa điện tử liên thông” cho tất cả các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố. Đối tượng tham gia tập huấn gồm cán bộ một cửa, chuyên viên tham gia giải quyết thủ tục hành chính và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị. Thời gian tập huấn từ ngày 22-26/8/2019.

Album ảnh

Please install the Flash Plugin

Playlist
Kết nối biển đông
Liên kết website