Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và nhân dân về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới với tính chất nguy hiểm hơn, diễn biến phức tạp hơn, nguy cơ lớn lây lan rộng trong cộng đồng, các cấp các ngành cần tập trung cao độ để kiểm soát lây nhiễm, tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng và chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống kể các các tình huống xấu nhất. Ngày 23/3/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 229-KH/TU để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Ngày 22/8/2019, tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ninh Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông bắt đầu triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống “Một cửa điện tử liên thông” cho tất cả các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố. Đối tượng tham gia tập huấn gồm cán bộ một cửa, chuyên viên tham gia giải quyết thủ tục hành chính và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị. Thời gian tập huấn từ ngày 22-26/8/2019.

Nhóm bảo mật của IBM (IBM Security) vừa đưa ra Báo cáo chỉ số nguy cơ an toàn mạng năm 2020 (IBM X-Force Threat Intelligence Index 2020), trong đó nhấn mạnh các kỹ thuật của tội phạm mạng đã phát triển như thế nào sau hàng thập kỷ truy cập vào hàng chục tỷ hồ sơ cá nhân và doanh nghiệp (DN) cũng như hàng trăm ngàn lỗi phần mềm.

Album ảnh

Văn bản mới

Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc05/03/2020

Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước24/02/2020

Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin24/02/2020

Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 202014/02/2020

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định 195/2013 ngày 21/11/2013 của Chính phủ07/02/2020

Thực hiện công tác phòng, chốngdịch bệnh viêm đưòng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra02/02/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bƣu chính,viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử03/02/2020

Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa05/12/2019

Thông tư Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông22/11/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet19/07/2019

Please install the Flash Plugin

Playlist
Kết nối biển đông
Liên kết website