Nhằm thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Qua đó, phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, tuyên truyền trong việc tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4904/KH-UBND ngày 14/11/2018 để triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch số 1489/KH-STTTT ngày 21/9/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về kiểm tra, khảo sát tình hình hoạt động in, photocopy đối với các cơ sở có kinh doanh dịch vụ in, photocopy trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

CNTT và truyền thông (ICT) đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con  người, làm cho thói quen làm việc, giải trí hay ngay cả các hình thức kinh doanh cũng thay đổi theo.

Album ảnh

Văn bản mới

Kế hoạch số 4601/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận26/10/2018

Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập15/10/2018

Thông tư 14/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính15/10/2018

Báo cáo 1653/BC-STTTT công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách giao 9 tháng đầu năm 201803/10/2018

Quyết định 1153/QĐ-STTTT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 để thực hiện duy tu, sữa chữa nhà làm việc cho Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông06/07/2018

Báo cáo 1152/STTTT-BC công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách giao 6 tháng đầu năm 201806/07/2018

Quyết định 839/QĐ-STTTT ngày 22/5/2018 về việc công bố công khai quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông22/05/2018

Quyết định số 553/QĐ-STTTT ngày 06/4/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông06/04/2018

Quyết định số 552/QĐ-STTTT ngày 06/4/2018 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông06/04/2018

Quyết định số 87/QĐ-STTTT ngày 18/01/2018 về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông18/01/2018

Please install the Flash Plugin

Playlist
Kết nối biển đông
Liên kết website