Văn bản mới

Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông14/05/2020

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền 07/05/2020

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh27/04/2020

Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc05/03/2020

Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước24/02/2020

Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin24/02/2020

Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 202014/02/2020

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định 195/2013 ngày 21/11/2013 của Chính phủ07/02/2020

Thực hiện công tác phòng, chốngdịch bệnh viêm đưòng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra02/02/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bƣu chính,viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử03/02/2020