Thực hiện Kế hoạch số 1489/KH-STTTT ngày 21/9/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về kiểm tra, khảo sát tình hình hoạt động in, photocopy đối với các cơ sở có kinh doanh dịch vụ in, photocopy trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

CNTT và truyền thông (ICT) đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con  người, làm cho thói quen làm việc, giải trí hay ngay cả các hình thức kinh doanh cũng thay đổi theo.

Album ảnh

Văn bản mới

Quyết định 1153/QĐ-STTTT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 để thực hiện duy tu, sữa chữa nhà làm việc cho Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông06/07/2018

Báo cáo 1152/BTTTT-BC công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách giao 6 tháng đầu năm 201806/07/2018

Quyết định 839/QĐ-STTTT ngày 22/5/2018 về việc công bố công khai quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông22/05/2018

Quyết định số 553/QĐ-STTTT ngày 06/4/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông06/04/2018

Quyết định số 552/QĐ-STTTT ngày 06/4/2018 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông06/04/2018

Quyết định số 87/QĐ-STTTT ngày 18/01/2018 về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông18/01/2018

Quyết định 742/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 18/01/2018

Kế hoạch 2932/KH-UBND ngày 24/7/2017 về triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng dịch vụ bưu chính công ích24/07/2017

1921/KHPH-STTTT-SNV ngày 30/11/2017 về Triển khai thực hiện thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận30/11/2017

Kế hoạch 3714/KH-UBND ngày 07/9/2017 về tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh07/09/2017

Please install the Flash Plugin

Playlist
Kết nối biển đông
Liên kết website