CNTT và truyền thông (ICT) đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con  người, làm cho thói quen làm việc, giải trí hay ngay cả các hình thức kinh doanh cũng thay đổi theo.

"Cách mạng Công nghiệp 4.0" đang diễn ra tại nhiều nước phát triển. Nó mang đến cho nhân loại cơ hội để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường. 

Album ảnh

Văn bản mới

Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận16/06/2017

Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và phát hành văn bản điện tử có ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận02/06/2017

Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 5/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý xây dựng, lắp đặt và hoạt động của công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận05/06/2017

Nghị định số 08/2017/NĐ-CP Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí20/04/2017

Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước20/04/2017

Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia16/03/2017

Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế thực hiện Chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận11/04/2017

Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"04/04/2017

Kế hoạch số 331/KH-STTTT ngày 02/3/2017 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 201702/03/2017

Kế hoạch phát động thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 201730/12/2016

Please install the Flash Plugin

Playlist
Kết nối biển đông
Liên kết website