Tin hoạt động
Tin hoạt động
Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông tháng 4 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2020 
24/04/2020 
 

Ngày 17/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành báo cáo số  774/BC-STTTT về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 4 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2020. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngành Thông tin và Truyền thông.

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành 03 Quyết định, 03 Kế hoạch và các văn bản triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin, báo chí, xuất bản; bưu chính, viễn thông.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực:

Trong tháng, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tuyên truyền các nội dung phòng, chống dịch Covid-19 và phối hợp các cơ quan liên quan cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 hàng ngày để đăng tải trên Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Kịp thời đăng tải tình hình dịch bệnh Covid-19 hàng ngày trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và đăng tải khuyến cáo của Bộ Y tế trên màn hình điện tử LED vào khung giờ cố định phút hàng ngày.

- Theo dõi, thống kê, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh số liệu khai báo y tế trên địa bàn tỉnh thông qua phần mềm NCOVI.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xử lý công việc của cơ quan tại nhà thông qua hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc TD.Office và hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh. Triển khai giải pháp họp trực tuyến qua thiết bị đầu cuối di động trên cơ sở hệ thống truyền hình hội nghị của tỉnh hiện có. Triển khai giải pháp họp không dùng giấy tờ.

Các hoạt động báo chí, truyền thông đại chúng và lĩnh vực xuất bản đảm bảo ổn định, tuân thủ các quy định của pháp luật, phản ánh kịp thời các thông tin theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng phục vụ. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh được chú trọng và triển khai khá hiệu quả.

3. Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới: Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra trong các lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin, Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với lĩnh vực tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình ISO trong công tác quản lý nhà nước./.

Một số thông tin chi tiết được nêu đầy đủ trong báo cáo (Đính kèm báo cáo 774/BC-STTTT).

Châu Thị Từ Nghĩa