Tin hoạt động
Tin hoạt động
Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới 
08/06/2021 
 

Ngày 04/6/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành báo cáo số  1285/BC-STTTT Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1. Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành 01 Nghị quyết, 09 Quyết định, 14 Kế hoạch và các văn bản triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin, báo chí, xuất bản; bưu chính, viễn thông.

2. Kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực:

Triển khai thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh, tính đến thời điểm này, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành 05/9 nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, 04/9 nhiệm vụ đang triển khai trong hạn.

Các hoạt động báo chí, truyền thông đại chúng và lĩnh vực xuất bản đảm bảo ổn định, tuân thủ các quy định của pháp luật, phản ánh kịp thời các thông tin theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch đẩy mạnh ƯDCNTT trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tăng cường truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code; Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp.

 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng phục vụ. Triển khai thực hiện kế hoạch số 1639/KH-UBND ngày 06/4/2021 về Chỉnh trang, làm gọn và sạch mạng cáp viễn thông, truyền hình các tuyến đường tỉnh Ninh Thuận năm 2021. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc; Hỗ trợ việc gửi tin nhắn chúc Tết của Lãnh đạo tỉnh đến tất cả thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; hỗ trợ miễn phí việc gửi tin nhắn thông báo phòng ngừa dịch Covid-19 đến tất cả thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động đối với 11 hệ thống Wifi công cộng nhằm phục vụ nhu cầu truy cập internet của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Lĩnh vực công nghệ thông tin: Trình HĐND ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 về chủ trương đầu tư Dự án Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai thực hiện 05 dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

Hoạt động Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng và điều hành đô thị thông minh tỉnh:

- Hệ thống giám sát máy chủ SOC (SIRC): chưa phát hiện dấu hiệu tấn công và sự cố. Hệ thống giám sát máy khách SOC (Ajiant): có 8.372 cảnh báo thấp, 525 cảnh báo trung bình, 1.186 cảnh báo cao trong tổng số 20 máy. Các cảnh báo cao đã được tiến hành rà soát, cập nhật các bản mới cho hệ điều hành, chưa phát hiện nguy hại gì đến hệ thống.

- Hệ thống thông tin Phản ánh hiện trường: Tổng số phản ánh hiện trường 402 phản ánh, trong đó: 27 phản ánh lĩnh vực Văn hoá; 36 phản ánh lĩnh vực Giao thông; 53 phản ánh lĩnh vực Môi trường; 14 phản ánh lĩnh vực Du lịch; 22 phản ánh lĩnh vực Dịch vụ hành chính, công ích, sự nghiệp; 17 phản ánh lĩnh vực Đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp; 31 phản ánh lĩnh vực Đất đai; 53 phản ánh lĩnh vực Hạ tầng đô thị; 37 phản ánh lĩnh vực Bưu chính viễn thông; 95 phản ánh lĩnh vực các lĩnh vực khác; 17 phản ánh lĩnh vực Y tế); Thống kê theo nguồn phản ánh: website: 155 phản ánh; ứng dụng: 16 phản ánh; zalo 51 phản ánh; tổng đài 1022: 47 phản ánh; facebook: 132 phản ánh; email: 01 phản ánh). Cập nhật trả lời và đăng tin lên trang Phản ánh hiện trường 395 tin; đăng lên facebook ninhthuanioc: 395 tin).

- Hệ thống camera giao thông: Công an tỉnh (26 camera hoạt động ổn định), Công an huyện Ninh Hải (12 camera kết nối ổn định), Công an huyện Ninh Sơn (02 camera hoạt động).

- Theo dõi phần mềm Quản lý dữ liệu quan trắc tự động: quan trắc nước thải có 02 thiết bị hoạt động tốt (Nhà máy bia SG_NT và Nhà máy khăn bông Quảng Phú); quan trắc khí thải có 01 thiết bị mất kết nối do chưa vào mùa vụ sản xuất (Công ty CP đường BH_Phan Rang); theo dõi hệ thống VNDSS-Sông Dinh: từ ngày 26/04 đến nay trang songdinh.thuyloivietnam.vn/SongDinh bị mất kết nối; theo dõi hệ thống CSDL ngành Thủy lợi Ninh Thuận: hiện có 22 hồ, chỉ có hồ Sông Trâu là cập nhật tự động hàng ngày, 21 hồ còn lại cập nhật thủ công.

3. Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới: Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra trong các lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin, Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Tổ chức 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình ISO trong công tác quản lý nhà nước./.

Một số thông tin chi tiết được nêu đầy đủ trong báo cáo (Đính kèm báo cáo 1285/BC-STTTT).

Châu Thị Từ Nghĩa