Tin hoạt động
Tin hoạt động
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 
27/05/2020 
 

     Sáng ngày 26/5/2020, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Phạm Thị Hanh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp và đồng chí Võ Thị Dự - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp về dự chỉ đạo Đại hội.

     Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh quản lý tốt hoạt động Thông tin và Truyền thông, các chỉ tiêu của ngành luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

     Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã kết nạp được 6 đảng viên mới đạt 120% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (chỉ tiêu đề ra 5 đảng viên). Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đều đạt tiêu chuẩn vững mạnh, xuất sắc. 

     Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu: Trên 98% đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quần chúng 97% trở lên; Chi bộ đạt vững mạnh, xuất sắc; hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 3 đảng viên mới trở lên...

     Đại hội đã bầu ra Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

Đặng Thị Bích Phượng