Bưu chính viễn thông
Bưu chính viễn thông
Chỉnh trang, làm gọn và sạch mạng cáp viễn thông, truyền hình trên các tuyến đường tỉnh Ninh Thuận năm 2021 
07/04/2021 
 

Để đáp ứng các yêu cầu về mỹ quan công trình, đô thị, đồng thời tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông QCVN33:2019/BTTTT và bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ngày 06/4/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kê hoạch số 1639/KH-UBND chỉnh trang, làm gọn và sạch mạng cáp viễn thông, truyền hình trên các tuyến đường tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, mục đích trong năm 2021 cần chỉnh trang làm gọn các tuyến cáp viễn thông, truyền hình chưa bảo đảm mỹ quan trên các tuyến đường đô thị, các tuyến đường trung tâm huyện, thành phố, các tuyến đường liên huyện và các tuyến đường liên xã. Thu hồi, gỡ bỏ các đường dây thuê bao, các tuyến cáp truyền dẫn  bị đứt rơi rớt trên đường, trên cây xanh, trên trụ đèn chiếu sáng; thu hồi các trụ treo cáp đã xuống cấp và các đường dây thuê bao cũ không còn sử dụng; thời gian bắt đấu thực hiện từ ngày 12/4/2021 đến 31/12/2021.

            Bên cạnh đó cần tuyên tuyền cho người dân địa phương biết, gửi thông tin phản ánh về việc treo cáp không bảo đảm mỹ quan trong hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường của tỉnh, theo các hình thức gọi Tổng đài: 02591022; Website: tuongtac.ninhthuan.gov.vn; Facebook: facebook.com/ninhthuansmart;  Zalo: Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận; Email: IOC@ninhthuan.gov.vn./.

Đính kèm Kế hoạch 1639/KH-UBND  

Trần Thị Hương