Tiêu đề:Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
Số ra:39/2020/TT-BTTTT
Ngày:24/11/2020
Trích yếu:Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
Đơn vị ban hành:Bộ TTTT
Loại văn bản:Thông tư
Lĩnh vực:
Tệp đính kèm:
39TT.PDF