Tiêu đề:Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
Số ra:18/2020/TT-BTTTT
Ngày:20/08/2020
Trích yếu:Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
Đơn vị ban hành:Bộ TTTT
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Tệp đính kèm:
18TT.PDF