Tiêu đề:Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
Số ra:09/2020/TT-BTTTT
Ngày:27/04/2020
Trích yếu:Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
Đơn vị ban hành:Bộ TTTT
Loại văn bản:Thông tư
Lĩnh vực:
Tệp đính kèm:
09.PDF