Tiêu đề:Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Số ra:04/2020/TT-BTTTT
Ngày:24/02/2020
Trích yếu:Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Đơn vị ban hành:Bộ TTTT
Loại văn bản:Thông tư
Lĩnh vực:
Tệp đính kèm:
04TT.PDF