Tiêu đề:Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định 195/2013 ngày 21/11/2013 của Chính phủ
Số ra:01/2020/TT-BTTTT
Ngày:07/02/2020
Trích yếu:Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định 195/2013 ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật xuất bản
Đơn vị ban hành:Bộ TTTT
Loại văn bản:Thông tư
Lĩnh vực:Xuất bản
Tệp đính kèm:
01TT2020.PDF