Tiêu đề:Thực hiện công tác phòng, chốngdịch bệnh viêm đưòng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Số ra:05/CT-BTTTT
Ngày:02/02/2020
Trích yếu:Thực hiện công tác phòng, chốngdịch bệnh viêm đưòng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Đơn vị ban hành:Bộ TTTT
Loại văn bản:Chỉ thị
Lĩnh vực:
Tệp đính kèm:
chi-thi-5-ct-btttt-cong-tac-phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap (1).pdf