Tiêu đề:Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bƣu chính,viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
Số ra:15/2020/NĐ-CP
Ngày:03/02/2020
Trích yếu:Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bƣu chính,viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
Đơn vị ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản:Nghị định
Lĩnh vực:
Tệp đính kèm:
NĐ152020.pdf