Tin hoạt động
Tin hoạt động
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các cán bộ chủ chốt trong tỉnh 
17/07/2012 
 

Ngày 16/7/2012, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trường Chính trị khai giảng Khóa học thứ II về bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh năm 2012 cho các cán bộ chủ chốt của các cơ quan cấp tỉnh và huyện, thành phố. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Chính trị và hơn 90 học viên là Trưởng, Phó phòng và tương đương của các cơ quan cấp tỉnh và huyện, thành phố, đơn vị lực lượng vũ trang.

Đây là lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh lần thứ 2 của kế hoạch giáo dục quốc phòng năm 2012. Qua lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh lần này này, sẽ nâng cao được bản lĩnh chính trị và tinh thần cách mạng trong toàn thể cán bộ, nhân dân trong sự nghiệp toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, qua đó sẽ góp phần giúp cho các học viên nhận thức đúng về vai trò, vị trí của công tác quốc phòng-an ninh để vận dụng trong công tác tham mưu tại địa phương và đơn vị khi tham gia hoạch định các kế hoạch, chương trình hành động… nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh; bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, tư tưởng văn hóa và trật tự xã hội ổn định, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, tránh không để bị động và bất ngờ.

            Trong buổi lễ khai giảng, các học viên còn được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Đăng Hùng, Phó Chỉ huy trưởng-Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về một số vấn đề chủ chốt trọng tâm trong việc tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ trong giai đoạn hiện nay. Đó cũng chính là những chuyên đề quan trọng mà các học viên sẽ được nghiên cứu trong những ngày tới.

BTL