Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
thông báo Số: 330/TB-DVBĐGTS, ngày 01 tháng 11 năm 2012 
08/11/2012 
 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Bán đấu giá quyền sử dụng đất, nhà ở và vật liệu kiến trúc gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Đạm và ông Nguyễn Thủy là tài sản kê biên của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm để thi hành án.

     1. Đặc điểm tài sản:
     Đặt điểm tài sản: Đặc điểm Chi tiết  được thể hiện tại Biên bản kê biên tài sản ngày 28/3/2008 và theo Chứng thư thẩm định giá số 2951/2012/VLAND-HCM ngày 27/6/2012 của Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt.
     - Diện tích: 122,22 m2
     * Lưu ý: Ngôi nhà nói trên vợ chồng bà Nguyễn Thị Đạm và ông Nguyễn Thủy nhận chuyển nhượng từ đất của bà Lê Thị Tám thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số 6-(1), chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cũng như quyền sở hữu nhà ở.
     2. Tổng  giá khởi điểm: 293.870.200 đồng (Hai trăm chín mươi ba triệu tám trăm bảy mươi ngàn hai trăm đồng).
     Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
     3. Bước giá, tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá:
      - Bước giá: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).
      - Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).
     - Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).
     4. Thời gian địa điểm xem tài sản, đăng ký, nộp phí và tiền đặt trước.
     a) Thời gian xem tài sản: Từ ngày 01/11/2012 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/12/2012 (thứ tư).
     b) Địa điểm xem tài sản: Tại số nhà 93/17 đường 21/8, khu phố 01, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
     c) Đăng ký, nộp phí và tiền đặt trước: Từ ngày 01/11/2012 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/12/2012 (thứ tư).
     5. Thời gian bán đấu giá: 8 giờ 00 phút ngày 07/12/2012 (thứ sáu) tại Trung tâm Dịch bán đấu giá tài sản.
     Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, đường 16/4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.3838038; Fax: 068.3824644.
     *Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc bán đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp không mang theo chứng minh nhân dân sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và mất tiền đặt trước./.
Đính kèm Thông báo
Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(15/10)
(15/10)
(09/10)
(05/10)
(05/10)
(02/10)
(02/10)
(23/09)
(18/09)
(15/09)