Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 33/2010/CT-UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh, về việc triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
15/05/2019 
 
Sở Tư pháp 
Tin đã đưa
(03/06)
(10/03)
(10/12)
(15/05)
(15/05)
(27/03)
(19/12)
(06/03)
(05/03)
(04/01)