Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 
07/01/2013 
 

    Sáng ngày 03/01/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 10/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Võ Đại – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có hơn 90 đại biểu là lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh và Thủ trưởng, các Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, An ninh điều tra cấp tỉnh, đại diện Đoàn Luật sư tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Thủ trương, các Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp trình bày dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999, đánh giá thực tiễn 11 năm thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999 tại địa phương và kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung như: hạn chế hình phạt tử hình, đặc biệt là tội phạm kinh tế, hạn chế việc áp dụng hình phạt tù và thay thế bằng các hình phạt tiền, lao động công ích đối với những tội phạm ít nghiêm trọng, tăng cường các biện pháp tư pháp buộc phải phục hồi, bồi hoàn các giá trị vật chất, đồng thời hình sự hóa một số hành vi vi phạm có tính nguy hiểm cao cho xã hội phát sinh trong các lĩnh vực của đới sống để đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, khắc phục tình trạng hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự…; về tội phạm cụ thể: kiến nghị sửa đổi, bổ sung 14 điều luật, trong đó có Điều 93 (Tội giết người). Thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử cho thấy trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự về tội giết người mà nạn nhân là trẻ em, giữa các cơ quan còn có quan điểm khác nhau về nhận thức và áp dụng tình tiết định khung tăng nặng “giết trẻ em”, tình tiết tăng nặng “phạm tội đối với trẻ em” nên vấn đề này có quy định rõ  ràng. Hoặc Khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự (Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai), hành vi xử lý hình sự bao gồm: giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật cần có các quy định cụ thể hơn… Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được nghe báo cáo tham luận của Công an tỉnh, Tòa án nhân dân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và một số tham luận khác.
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Đại – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả công tác triển khai thi hành BLHS trong những năm qua và được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc; việc áp dụng các quy định của BLHS trong công tác điều tra, truy tố, xét xử là khách quan, toàn diện, đầy đủ; các cơ quan tiến hành tố tụng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt cơ chế phối hợp với các ban ngành có liên quan đến hoạt động đấu tranh phòng chống và xử lý tội phạm. Đồng thời, đồng chí Võ Đại – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận mạnh về tình hình tội phạm ở Việt Nam và trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, nhiều tội phạm mới phát sinh trong quá trình vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường chưa kịp thời bổ sung hoặc bổ sung nhưng chưa toàn diện, đầy đủ như các tội phạm phát sinh trong lĩnh vực kinh tế, bảo hiểm, thuế, tài chính, chứng khoán, môi trường, an toàn thực phẩm, công nghệ cao, rửa tiền, sở hữu trí tuệ, tài trợ khủng bố…Đáng chú ý ở nhiều vụ có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động có tổ chức, hoạt động phạm tội xuyên quốc gia, với phương thức, thủ đoạn mới gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh của các lực lượng chức năng, gây trở ngại không nhỏ trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
    Thay mặt UBND tỉnh Đ/c Võ Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắt trong việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ban biên tập