Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
UBND HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015QH13 
26/12/2017 
 

    Bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Xuất phát từ tính chất quan trọng của Bộ luật; để cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa phương nắm rõ nội dung và áp dụng, thực thi các quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự được thống nhất, đồng bộ; Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Bắc đã chủ động ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị.

    Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 22/12/2017 với trên 80 đại biểu tham dự bao gồm: lãnh đạo HĐND và UBND huyện Thuận Bắc; đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục huyện; cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND và lực lượng công an viên các xã trên địa bàn huyện. Lãnh đạo Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) đã quan tâm, đến dự khai mạc Hội nghị. Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh – Chánh Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Báo cáo viên pháp luật tỉnh thực hiện việc triển khai nội dung của các văn bản luật.
    Huyện Thuận Bắc là địa phương đầu tiên chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai quán triệt Bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã, đang xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai quán triệt Bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự tại cơ quan, đơn vị, địa phương (hoàn thành trước ngày 01/01/2018) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5298/UBND-NC ngày 18/12/2017./.

Thanh Thủy