Nhập từ khóa...Tìm kiếm

Tin trong ngành

LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THU THẬP, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ KHAI SINH PHỤC VỤ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN.(04/06/2020)

    Nhằm tăng cường sự phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Bộ Y tế; Chiều ngày 03/6/2020, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VIỆC KẾT NỐI LIÊN THÔNG DỮ LIỆU KHAI SINH, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH(09/04/2020)

    Để đảm bảo việc triển khai kết nối, liên thông dữ liệu khai sinh được hiệu quả, kịp thời, đáp ứng yêu cầu đề ra, rút ngắn thời gian giải quyết yêu cầu thủ tục hành chính cho người dân; Trên cơ sở công văn số 2823/BTP-CNTT ngày 29/7/2019 của Bộ Tư pháp về việc kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch; được sự thống nhất về mặt chủ trương của UBND tỉnh và sự hỗ trợ của Cục Công nghệ thông tin tại Công văn số  412/CNTT-PM&CSDL; ngày 16/01/2020, Sở Tư pháp có văn bản số 107/STP-NV2 về việc thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, gửi Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đề nghị triển khai thực hiện. Đồng thời, cùng ngày, Sở Tư pháp cũng có văn bản số 108/STP-NV2 gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị phối hợp thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020); 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản Văn hóa Việt Nam”(09/03/2020)

    Thực hiện Công văn số 96/CĐVC ngày 14/02/2020 của Công đoàn viên chức tỉnh, về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phối hợp Hội phụ nữ cùng cấp tổ chức các hoạt động sự kiện “Áo dài - Di sản Văn hóa Việt Nam”; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; bên cạnh đó, để triển khai có hiệu quả Chương trình số 03/CTr-CĐCS ngày 31/01/2020 của Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp, về chương trình hoạt động năm 2020 và Chương trình trọng tâm công tác nữ công năm 2020;

SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC LỄ GIAO, NHẬN CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI(04/03/2020)

Ngày 05/02/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND, về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài; căn cứ quy định Luật nuôi con nuôi, ngày 03/3/2020, Sở Tư pháp tổ chức Lễ giao, nhận con nuôi.

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(03/03/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 209-KH/TU, ngày 17/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 21-KH/ĐUK, ngày 15/01/2020 của Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020 và Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 03/01/2020 của Đảng ủy Sở Tư pháp.

Quyết định phê duyệt Kế họach thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2020(03/03/2020)

    Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả trong chi thường xuyên, quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động, tài sản Nhà nước trong cơ quan đơn vị. Ngày 03/3/2020 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận Ban hành Quyết định phê duyệt Kế họach thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2020.
(Quyết định)

Báo Pháp luật Việt Nam (Văn phòng khu vực Đông Nam bộ) và Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Tư pháp (ngày 28/8/1945 - 28/8/2019)(03/09/2019)

    Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Tư pháp (ngày 28/8/1945 - 28/8/2019), được sự tài trợ của Báo Pháp luật Việt Nam – Cơ quan của Bộ Tư pháp Văn phòng khu vực Đông Nam bộ, Sở Tư pháp Ninh Thuận phối hợp với Báo pháp luật Việt Nam, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam và Ủy ban nhân dân xã Phước Ninh tổ chức Chương trình thăm tặng quà các hộ gia đình thuộc diện chính sách, người được bảo trợ xã hội tại xã Phước Ninh (huyện Thuận Nam).