Nhập từ khóa...Tìm kiếm

Tin trong ngành

Khai trương Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang - tỉnh Ninh Thuận(22/04/2019)

    Thực hiện Quyết định số 1106/QĐ-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của  Bộ Tư pháp về  phê duyệt “ Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Ninh Thuận năm 2018”;  ngày 30 tháng  01 năm 2019,  Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang.

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN(04/01/2019)

    Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-STP ngày 17/9/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Kế hoạch số 130/KH-TTTGPL ngày 11/9/2018 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh về tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/12/2018 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận  đã tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

NINH THUẬN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG NĂM 2018(12/10/2018)

    Thực hiện Kế hoạch số 1716/KH-HĐPHLN ngày 22/8/2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018, trong hai ngày 03 và 04/10/2018, Đoàn Kiểm tra phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã tiến hành kiểm tra tại các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Thuận Bắc và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” năm 2017(16/07/2018)

    Chiều ngày 12/7/2018, tại trụ sở Sở Tư pháp đã diễn ra Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

HỘI NGHỊ KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017(11/06/2018)

    Thực hiện Kế hoạch số 4749/KH-UBND  ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Ngày 05/6/2018, được sự ủy nhiệm của UBND tỉnh Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Luật trách nhiệm Bồi thường của nhà nước 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018  của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước).

SỞ TƯ PHÁP NINH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/NĐ-CP NGÀY 01/9/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM(26/03/2018)

        Sáng ngày 23/3/2018, tại Hội trường Sở Tư pháp, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

SỞ TƯ PHÁP NINH THUẬN TỔ CHỨC LỄ GIAO NHẬN CON NUÔI(21/03/2018)

    Chiều ngày 16/3/2018, Sở Tư pháp tổ chức lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định của Luật Nuôi con nuôi.