Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THEO DI CHÚC do ông TRẦN VĂN DÀY để lại  (26/04/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Trần Văn Dày, địa chỉ phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

MỘT SỐ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TƯ PHÁP LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2017-2022  (26/04/2017)

    Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-LĐLĐ ngày 10/02/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023 và Hướng dẫn số 20/HD-CĐVC ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, tiến tới đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023; ngày 19/4/2017, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 11/KH-CĐCS tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022.

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông HÀNG MỸ và bà PHẠM THỊ LỘC  (21/04/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Hàng Mỹ và bà Phạm Thị Lộc, địa chỉ phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ XÓA ÁN TÍCH THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015  (18/04/2017)

    So với quy định về xóa án tích của Bộ luật Hình sự năm 1999, thì  Bộ luật Hình sự năm 2015 có nhiều quy định mới có lợi hơn cho người đã chấp hành xong bản án và người phạm tội mới. Khái niệm xóa án tích được Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định “Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án”. Bộ luật Hình sự năm 2015 phân chia các trường hợp người được xóa án tích cụ thể như sau:

ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH SỞ TƯ PHÁP LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2017 - 2022  (18/04/2017)

    Chiều ngày 14/4/2017, Hội cựu chiến binh Sở Tư pháp long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong không khí toàn đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Ninh Thuận đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Ninh Thuận 16/4/1975 – 16/4/2017; ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2017; 25 năm ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận ngày 01/4/1992-01/4/2017; Quốc tế Lao động 1/5 và cũng là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đặc biệt, đây là năm đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, và tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 của BCH TW (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

THÔNG BÁO NIÊM YẾT KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ ông NGUYỄN VĂN CHUNG và bà TRẦN THỊ HIẾM  (18/04/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông Nguyễn Văn Chung và bà Trần Thị Hiếm, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho người thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ ông NGUYỄN NHƯ CẢNH  (18/04/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN NHƯ CẢNH, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:

Hội nghị tổng kết công tác luật sư năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017  (13/04/2017)

    Sáng ngày 08/4/2017, Đoàn Luật sư  tỉnh  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng công tác năm 2017.

THÔNG BÁO NIÊM YẾT KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ do ông NGUYỄN VĂN CHUNG và bà TRẦN THỊ HIẾM  (13/04/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông Nguyễn Văn Chung và bà Trần Thị Hiếm, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho người thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  (12/04/2017)

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông TRẦN VĂN HÙNG thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.  (12/04/2017)

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Trần Văn Hùng để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông VÕ VĂN KHANG và bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG  (12/04/2017)

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông VÕ VĂN KHANG và bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông NGUYỄN VĂN LÀNH  (12/04/2017)

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Nguyễn Văn Lành xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông MAI VĂN PHƯỚC  (12/04/2017)

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Mai Văn Phước phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông TRẦN SẲN và bà LÊ THỊ HOA  (12/04/2017)

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Trần Sẳn và bà Lê Thị Hoa địa chỉ phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông NGUYỄN TUẬN và bà NGUYỄN THỊ KIM THANH  (12/04/2017)

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN TUẬN và bà NGUYỄN THỊ KIM THANH xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

Hoạt động của Chi đoàn Sở Tư pháp chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017)  (16/03/2017)

    Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017), ngày 11/3/2017 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp tổ chức Cuộc thi “Những móc son lịch sử” tháng 3/2017 dành cho đối tượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi được tổ chức tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích khơi dậy tinh thần đam mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc, cơ hội tốt để đoàn viên, thanh niên giao lưu học tập và bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Ninh Thuận trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ CỦA BÀ LẠI THỊ NHẪN  (10/03/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà LẠI THỊ NHẪN để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ  (10/03/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà LẠI THỊ NHẪN để lại cho các đồng thừa kế. Di sản Phần thuộc quyền sử dụng đất tại địa chỉ phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận có nội dung như sau: