Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do bà Nguyễn Thị Chơn để lại  (24/07/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Nguyễn Thị Chơn, địa chỉ phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Lê Văn Hiếu để lại  (24/07/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Lê Văn Hiếu, địa chỉ xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Đặng Khắc Tâm để lại  (24/07/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Đặng Khắc Tâm, địa chỉ xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Nguyễn Bẹ để lại  (24/07/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Nguyễn Bẹ, địa chỉ phường Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THEO DI CHÚC do ông Phan Minh Tấn  (07/07/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông Phan Minh Tấn, tại địa chỉ hẻm 75 (nay là 75/6) đường Ngô Quyền, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm,tỉnh Ninh Thuận để lại cho đồng thừa kế có nội dung như sau:

Thông báo đăng ký tham gia bồi dưỡng hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2017  (28/06/2017)

    Thực hiện Kế hoạch số 1127/KH-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017.

THÔNG BÁO NIÊM YẾT KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ do ông Phan Trung Hưng và bà Trần Thị Thanh để lại  (22/06/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông Phan Trung Hưng và bà Trần Thị Thanh, tại địa chỉ phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho người thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Trần Minh Tay để lại  (22/06/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Trần Minh Tay, địa chỉ thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận  để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

KẾ HOẠCH tuyên truyền phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận  (09/06/2017)

    Thực hiện Công văn số 2783/CV-TĐTN-TN ngày 02/6/2017 của Ban thường vụ tỉnh đoàn Ninh Thuận “về việc hổ trợ tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật”;
    Căn cứ Kế hoạch số 01 -KH/CĐ ngày 05/01/2017 của Chi đoàn Sở Tư pháp về việc thực hiện công tác phong trào phong thanh thiếu niên năm 2017;
    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp;

Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/06/1972 – 05/06/2017)  (05/06/2017)

    Nhằm thiết thực và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/06/1972 - 05/06/2017) và ngày đại dương thế giới (08/06/1992 – 08/06/2017).

CHI BỘ PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017  (01/06/2017)

    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK ngày 17/3/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Công văn số 28-CV/ĐU ngày 30/3/2017 của Đảng ủy về việc hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”;

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do bà Phạm Thị Mười để lại  (29/05/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Phạm Thị Mười, địa chỉ phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Lương Mạnh và bà Nguyễn Thị Cúc để lại  (22/05/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Lương Mạnh và bà Nguyễn Thị Cúc, địa chỉ phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Đặng Phụng và bà Nguyễn Thị Luốc để lại  (22/05/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Đặng Phụng và bà Nguyễn Thị Luốc, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Lê Giàu và bà Hồ Thị Thâm để lại  (12/05/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Lê Giàu và bà Hồ Thị Thâm, địa chỉ phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông DƯƠNG HỮU LỢI để lại  (05/05/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Dương Hữu Lợi, địa chỉ phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Vui  (28/04/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Vui, địa chỉ phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông ĐỖ THANH BÌNH để lại  (26/04/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Đỗ Thanh Bình địa chỉ phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông ĐÀO XUÂN CHUẨN để lại  (26/04/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Đào Xuân Chuẩn, địa chỉ phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau: