Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Đinh Văn Dương và bà Lê Thị Ngọ để lại  (27/09/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Đinh Văn Dương và bà Lê Thị Ngọ, phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Lê Đực và bà Phạm Thị Ba để lại  (25/09/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Lê Đực và bà Phạm Thị Ba, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Trần Văn Phu và bà Kiều Thị Huệ để lại  (20/09/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Trần Văn Phu và bà Kiều Thị Huệ, địa chỉ phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Trần Mai Phúc Linh để lại  (20/09/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Trần Mai Phúc Linh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Nguyễn Xuân Côi để lại  (20/09/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Nguyễn Xuân Côi, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Dương Tấn Luận để lại  (20/09/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Dương Tấn Luận, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Hà Công Hải để lại  (14/09/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Hà Công Hải, địa chỉ phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt để lại  (11/09/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt, địa chỉ phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do bà Trần Thị Hà để lại  (11/09/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Trần Thị Hà, địa chỉ phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Đỗ Sự để lại  (31/08/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Đỗ Sự, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Ngô Văn Kiên để lại  (18/08/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Ngô Văn Kiên, địa chỉ thôn An Thạnh 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Nguyễn Văn Danh để lại  (16/08/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Nguyễn Văn Danh, địa chỉ phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Dương Thanh và bà Trương Thị Thành để lại  (11/08/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Dương Thanh và bà Trương Thị Thành, địa chỉ phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ do ông Phạm Tùng và bà Nguyễn Thị Kiểu để lại  (11/08/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông Phạm Tùng và bà Nguyễn Thị Kiểu, địa chỉ phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc để lại  (11/08/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế (Phần quyền sử dụng đất tọa lạc tại địa chỉ phường Đạo Long và phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận và phần quyền sở hữu các xe mô tô, xe máy mang biển số 85R8-1114 cấp ngày 10/8/2005,  85V2-9098 cấp ngày 31/01/2008 và 85B1-146.77 cấp ngày 18/09/2012  tại địa chỉ phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc để lại  (11/08/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế (Phần quyền sử dụng đất tại địa chỉ phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN  (11/08/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế (Phần quyền sử dụng đất tại địa chỉ phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Lê Thanh Tùng để lại  (27/07/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Lê Thanh Tùng, địa chỉ phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

Chi đoàn Sở Tư pháp tuyên truyền phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận  (26/07/2017)

    Để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”. Nhiệm vụ đầu tiên là phải ban hành pháp luật, tiếp đến là tổ chức thực hiện pháp luật và nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xem là cầu nối giữa đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Mục đích của nhiệm vụ công tác tuyên truyền là nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, làm cho nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào pháp luật, chấp hành và vận động chấp hành pháp luật.

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Nguyễn Nai và bà Nguyễn Thị Lùn để lại  (24/07/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Nguyễn Nai và bà Nguyễn Thị Lùn, địa chỉ phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau: