Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
THÔNG BÁO Về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em  (08/10/2021)
     Tiếp nhận Công văn số 2624/SLĐTBXH-NCNXH ngày 30/9/2021 của Sở Lao động, Thương  binh và Xã hội về việc lập và gửi danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế; thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận như sau:
Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận tổ Hội nghị tổng kết công tác luật sư năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021  (09/03/2021)
    Sáng ngày 08/3/2021, Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đến dự Hội nghị có đại diện Sở Tư pháp và đông đảo luật sư thành viên, người tập sự hành nghề luật sư và nhân viên văn phòng Đoàn Luật sư.
Thông báo khai giảng lớp đào tạo nghề Luật sư và nghề Công chứng  (21/02/2020)
Khai giảng ngày 21/3/2020 tại tỉnh Khánh Hòa.
(Thông báo)
UBND HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015QH13  (26/12/2017)

    Bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Xuất phát từ tính chất quan trọng của Bộ luật; để cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa phương nắm rõ nội dung và áp dụng, thực thi các quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự được thống nhất, đồng bộ; Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Bắc đã chủ động ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị.

Chi hội Hội chiến binh Sở Tư pháp tổ chức Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  (26/12/2017)

Chiều 22/12/2017, tại phòng họp Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017), 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017).

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Lê Đực và bà Phạm Thị Ba để lại (lần 2)  (10/10/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Lê  Đực và bà Phạm Thị Ba, địa chỉ phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Đỗ Trí Đức để lại  (10/10/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Đỗ Trí Đức, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Hàng Mỹ và bà Phạm Thị Lộc để lại  (05/10/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Hàng Mỹ và bà Phạm Thị Lộc, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do bà Hoàng Thị Phượng để lại  (05/10/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Hoàng Thị Phượng, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ của bà Hoàng Thị Phượng để lại  (05/10/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Hoàng Thị Phượng, thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do bà Hoàng Thị Phượng, Phần quyền sử dụng đất tại địa chỉ thôn Bầu Ngứ  (05/10/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Hoàng Thị Phượng. Phần quyền sử dụng đất tại địa chỉ thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do bà Trần Thị Phương để lại  (05/10/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Trần Thị Phương. Phần quyền sử dụng đất tại địa chỉ phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do bà Nguyễn Thị Dậu để lại  (05/10/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Nguyễn Thị Dậu. Phần quyền sử dụng đất tại địa chỉ phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Võ Thành Hiệp để lại  (02/10/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Võ Thành Hiệp, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Nguyễn Mọi và bà Lê Thị Buội để lại  (27/09/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Nguyễn Mọi và bà Lê Thị Buội, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau: