Nhập từ khóa...Tìm kiếm

Tin hoạt động của Sở

Sở Tư pháp Ninh Thuận mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh năm 2018(24/08/2018)

    Thực hiện Kế hoạch số 1059/KH-UBND ngày 16/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ngày 13/8/2018, Sở Tư pháp phối hợp với trường Trung cấp Luật Đồng Hới – Bộ Tư pháp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP VÀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2018(01/02/2018)

        Ngày 29/01/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp và công  tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Hội đồng PHPBGDPL các ngành và 07 huyện, thành phố; phòng Tư pháp 07 huyện, thành phố; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp; đại diện các tập thê và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen vì có thành tích trong năm 2017.