Nhập từ khóa...Tìm kiếm

Tin hoạt động của Sở

Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 2 sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”(09/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 03/02/2020 của Đảng ủy Sở về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 11-KH/CBNV2 ngày 28/02/2020 của Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 2 về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  và học tập chuyên đề năm 2020  gắn với chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sáng ngày 05/6/2020 Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 2 tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đấu giá tài sản(21/10/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 1742/KH-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản, Kế hoạch số 1679/KH-STP ngày 10/9/2019 của Sở Tư pháp về tổ chức tập huấn nghiệp vụ về đấu giá tài sản năm 2019. Sáng ngày 17/10/2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đấu giá tài sản cho 60 đại biểu là đại diện các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và các tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Quyện - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Sở Tư pháp Ninh Thuận mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh năm 2018(24/08/2018)

    Thực hiện Kế hoạch số 1059/KH-UBND ngày 16/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ngày 13/8/2018, Sở Tư pháp phối hợp với trường Trung cấp Luật Đồng Hới – Bộ Tư pháp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP VÀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2018(01/02/2018)

        Ngày 29/01/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp và công  tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Hội đồng PHPBGDPL các ngành và 07 huyện, thành phố; phòng Tư pháp 07 huyện, thành phố; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp; đại diện các tập thê và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen vì có thành tích trong năm 2017.