Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN  (07/11/2017)

    Thực hiện Công văn số 5008/BTP-VP ngày 31/10/2017 của Bộ Tư pháp về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin; sáng ngày 04/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tại Phòng họp trực tuyến VNPT Ninh Thuận.

SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, TẬP HUẤN XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT  (27/10/2017)

        Thực hiện Kế hoạch số 3925/KH-UBND ngày 22/9/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; để kịp thời tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg; ngày 06/10/2017, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1859/KH-STP triển khai, tập huấn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tài liệu tập huấn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  (13/10/2017)

    Thực hiện Kế hoạch số 3925/KH-UBND ngày 22/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế họach triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  (29/09/2017)

    Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỔ CHỨC NGỌAI KHÓA VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  (28/08/2017)

    Thực hiện Kế họach số 2846/KH-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật – Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017  (22/08/2017)

    Ngày 19/8/2017, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, nhân kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9 và hưởng ứng “Ngày Pháp luật”, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017 tham dự hội thi.

Công tác chuẩn bị cho hội thi đã cơ bản hoàn thành  (16/08/2017)

    Công tác chuẩn bị cho hội thi đã cơ bản hoàn thànhNgày 19-8, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật – Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017. Nhân dịp này, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Trương Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi về mục đích, ý nghĩa và công tác chuẩn bị hội thi.

Một số họat động chuẩn bị cho Hội thi Báo cáo viên pháp luật – Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017  (16/08/2017)

    Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 12/01/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật – Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017; Thông báo số 243/TB-VPUB ngày 24/7/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục, pháp luật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017 tại cuộc họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017.

TỈNH ĐOÀN PHỐI HỢP VỚI SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC TRIỂN KHAI LUẬT TRẺ EM NĂM 2016  (10/07/2017)

    Thực hiện Kế hoạch số 337-KH/TĐTN ngày 31/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức triển khai các Đội hình Thanh niên tình nguyện chi viện hè năm 2017. Sáng ngày 07/7/2017, tại Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu niên tỉnh Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Trẻ em năm 2016 cho lực lượng thanh niên tình nguyện chi viện hè năm 2017, có hơn 50 đoàn viên thanh niên là sinh viên, thanh niên nghĩa vụ quân sự của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự.

Về việc góp ý dự thảo báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017  (05/07/2017)

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh

BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong 6 tháng đầu năm 2017  (29/06/2017)

    Tiếp nhận Công văn số 196-CV/BCĐ61 ngày 26/5/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61về việc báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kết luận 61 trong 6 tháng đầu năm 2017; Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho Hội viên nông dân như sau:

BÁO CÁO Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 1249a/CTPH-UBDT-BTP ngày 13/11/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp về Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020.  (29/06/2017)

    Sở Tư pháp tiếp nhận Công văn số 216/BDT-CSDT ngày 09/6/2017 của Ban Dân tộc tỉnh về việc phối hợp báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Quy chế hoạt động của báo cáo viên pháp luật tỉnh Ninh Thuận  (25/05/2017)

    Để thực hiện tốt Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của báo cáo viên pháp luật tỉnh.

Phân công nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 đối với báo cáo viên pháp luật tỉnh  (25/05/2017)

    Để thực hiện Quy chế hoạt động của báo cáo viên pháp luật tỉnh theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) tham mưu ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 đối với báo cáo viên pháp luật tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh  (25/05/2017)

    Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) tham mưu Quyết định số 496/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 30/3/2017 của  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quy chế (thay thế Quyết định số 2515/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 05/12/2013).

Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế họach tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật – Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017  (19/04/2017)

    Thực hiện Thông báo số 421/TB-VPUB ngày 23/11/2016 của đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh-Chủ tịch Hội đồng phối hợp, Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại Hội nghị tọa đàm chuyên đề công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, tại Khoản 4, Mục III của Thông báo có nêu: “Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Hội Luật gia tỉnh kịp thời chuẩn bị các công việc liên quan, tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội thi về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...”

KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017  (21/02/2017)

        Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (viết tắt Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh) ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, với những nội dung trọng tâm như sau: 

BÁO CÁO Sơ kết 03 năm (01/01/2013 – 30/5/2016) thực hiện Luật phổ biến,  (21/02/2017)

    Thực hiện Công văn số 1488/BTP-PBGDPL ngày 10/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo quả như sau: 
    (Kèm Báo cáo)

BÁO CÁO Tổng kết thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ  (21/02/2017)

    Thực hiện Công văn số 1488/BTP-PBGDPL ngày 10/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg như sau:
    (Kèm theo Báo cáo)