Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
25/03/2015 
 

    Thực hiện Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp, hợp đồng đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh năm 2014, trong đó Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp được giao biên chế 22 người. Hiện nay, đã có 20 biên chế, đang có nhu cầu tuyển dụng thêm 02 biên chế. 
    Sở Tư pháp thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý, với các nội dung sau đây:

    1. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển (Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức):
    a) Điều kiện chung:
    - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng và có xác nhận của địa phương; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khoẻ để thực hiện công việc.
    - Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
    b) Điều kiện cụ thể:
    Ngoài các điều kiện chung, người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng, cụ thể như sau:
    - Có Bằng tốt nghiệp đại học Luật hoặc Bằng cử nhân chuyên ngành Luật;
    - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên; tin học trình độ A trở lên.
    2. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 02 biên chế, ngạch: Viên chức (Chuyên viên pháp lý).
    3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm (Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức):
    a) Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
    b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
    c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
    d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;
    đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 
    4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
    a) Thời gian: 20 ngày làm việc, từ ngày ban hành Thông báo này đến hết ngày 22/4/2015.
    b) Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận (thông qua Văn phòng Sở, điện thoại liên hệ: 0683.822.670), địa chỉ: số 94 đường 16/4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Hình thức và nội dung tuyển dụng:
    a) Hình thức: Việc tuyển dụng thực hiện thông qua hình thức xét tuyển
    b) Nội dung xét tuyển:
    - Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
    - Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
    6. Thời gian và địa điểm xét tuyển:
    a) Thời gian: dự kiến trong tháng 5/2015.
    b) Địa điểm: tại trụ sở Sở Tư pháp.
    7. Lệ phí xét tuyển: theo quy định của pháp luật.
    Sở Tư pháp đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận phối hợp đăng tải thông tin để các ứng viên biết và nộp hồ sơ.
    Trân trọng./.
    (Mẫu đăng ký dự tuyển)

                                                                                      GIÁM ĐỐC
                                                                                         (Đã ký)
                                                                                     Nguyễn Thanh
Văn phòng