Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo số 77/TB-TTDVBĐGTS, ngày 09/4/2013 
11/04/2013 
 

THÔNG BÁO

 Bán đấu giá Quyền sử dụng đất Khu dân cư tái định cư thành phố thuộc địa bàn phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận

Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất Khu dân cư tái định cư thành phố thuộc địa bàn phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

1. Danh mục tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền phí đấu giá, tiền đặt trước, bước giá bán tài sản

1.1. Các lô đất một mặt tiền:

1.2. Các lô đất hai mặt tiền:

(Đính kèm Danh sách)

    2. Thời gian địa điểm xem tài sản, đăng ký, nộp phí và tiền đặt trước.

- Địa điểm xem tài sản: tại Khu dân cư tái định cư thành phố thuộc địa bàn phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (gần bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận mới).

-Thời gian đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến ngày kết thúc nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

    3. Thời gian bán đấu giá:
STT KÝ HIỆU LÔ ĐẤT BÁN ĐẤU GIÁ NGÀY BÁN THỜI GIAN BÁN Thời gian nộp tiền đặt trước và kết thúc nhận hồ sơ tham gia đấu giá
Các lô đất một mặt tiền:
1 46, 47, 48, 49, 50 14/5/2013 Từ 7h30 phút đến 11h00 Ngày 9,10 và 13/5/2013
2 51, 52, 55, 56, 57 14/5/2013 Từ 13h30 phút đến 17h00 Ngày 9,10 và 13/5/2013
3 58, 59, 60, 63, 64 15/5/2013 Từ 7h30 phút đến 11h00 Ngày 10,13 và 14/5/2013
4 65, 66, 67, 68, 70 15/5/2013 Từ 13h30 phút đến 17h00 Ngày 10,13 và 14/5/2013
5 71, 72, 73, 74, 75 16/5/2013 Từ 7h30 phút đến 11h00 Ngày 13,14 và 15/5/2013
6 76, 77, 78, 79, 80 16/5/2013 Từ 13h30 phút đến 17h00 Ngày 13,14 và 15/5/2013
8 81, 82, 83, 84, 85 17/5/2013 Từ 7h30 phút đến 11h00 Ngày 14,15 và 16/5/2013
9 86, 87, 88, 89, 90 17/5/2013 Từ 13h30 phút đến 17h00 Ngày 14,15 và 16/5/2013
10 91, 92, 93, 94, 95 20/5/2013 Từ 7h30 phút đến 11h00 Ngày 15,16 và 17/5/2013
11 96, 97, 98, 99, 100 20/5/2013 Từ 13h30 phút đến 17h00 Ngày 15,16 và 17/5/2013
12 101, 102, 103, 104, 105 21/5/2013 Từ 7h30 phút đến 11h00 Ngày 16,17 và 20/5/2013
13 106, 109, 110, 111, 112 21/5/2013 Từ 13h30 phút đến 17h00 Ngày 16,17 và 20/5/2013
Các lô đất hai mặt tiền:
14 113, 114, 115, 116, 117, 118 22/5/2013 Từ 7h30 phút đến 11h00 Ngày 17,20 và 21/5/2013
15 45, 53, 54, 61 23/5/2013 Từ 7h30 phút đến 11h00 Ngày 20,21 và 22/5/2013
16 62, 69, 107, 108 23/5/2013 Từ 13h30 phút đến 17h00 Ngày 20,21 và 22/5/2013

Địa điểm tổ chức bán đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

     Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, đường 16/4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.3838038 hoặc 01234.872.873 gặp anh vũ./.
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(15/10)
(15/10)
(09/10)
(05/10)
(05/10)
(02/10)
(02/10)
(23/09)
(18/09)
(15/09)