Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
Thông báo đăng ký tham gia bồi dưỡng hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2017 
28/06/2017 
 

    Thực hiện Kế hoạch số 1127/KH-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017.

    Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp về mặt pháp lý, kịp thời cập nhật, nắm bắt quy định pháp luật hiện hành để phục vụ sản xuất, kinh doanh, hạn chế những rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:
    1. Nội dung bồi dưỡng: 
    Bộ luật dân sự năm 2015 và các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp 
    Chuyên đề tập trung vào một số nội dung sau đây:
    - Bộ luật dân sự và vấn đề quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp;
    - Bộ luật dân sự và vấn đề tự do hợp đồng của doanh nghiệp;
    - Bộ luật dân sự và vấn đề quyền tài sản của doanh nghiệp;
    - Tư vấn, giải đáp vướng mắc (nếu có).
    2. Thời gian: 01 buổi, dự kiến đầu tháng 8 năm 2017.
    3. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp, số 94 đường 16/4 thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Đề nghị Quý doanh nghiệp vui lòng gửi phiếu đăng ký học viên tham dự về Sở Tư pháp hoặc qua email: xdktvbninhthuan@gmail.com, chậm nhất ngày 14/7/2017 để tổng hợp xem xét tổ chức lớp bồi dưỡng.
    Để công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đạt hiệu quả, rất mong Quý doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng./.
 (Kèm theo Phiếu đăng ký tham gia bồi dưỡng)

Sở Tư pháp