Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá Máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận (12 lô) (Giảm giá lần 9)  (06/05/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận (12 lô) là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
(Thông báo)

THÔNG BÁO Đấu giá Công trình Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải tọa lạc trên đất thuê tại phường Đông Hải (Giảm giá lần 2)  (06/05/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Công trình Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải tọa lạc trên đất thuê tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
(Thông báo)

THÔNG BÁO Về việc tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên ông Hán Hùng Đông (Giảm giá lần 8)  (06/05/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên ông Hán Hùng Đông là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Gia tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
(Thông báo)

THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian đấu giá xe ôtô tải (thùng kín) 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát 85T-1325 và xe ôtô khách 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, biển kiểm soát 85N-0565; là tài sản thanh lý của Bưu điện tỉnh Ninh Thuận  (06/04/2020)
    Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Văn bản số 578/STP-TTr ngày 01/4/2020 của Sở Tư pháp về việc triển khai Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    Ngày 20/3/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo số 110/TB-TTDVĐGTS và Quy chế cuộc đấu giá số 112/QC-TTDVĐGTS về đấu giá xe ôtô tải (thùng kín) 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát 85T-1325 và xe ôtô khách 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, biển kiểm soát 85N-0565; là tài sản thanh lý của Bưu điện tỉnh Ninh Thuận. Nay, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản gia hạn thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền trước, thời gian xem tài sản, thời gian tổ chức đấu giá tài sản;
(Thông báo)
THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian đấu giá cho thuê Bãi giữ xe chợ tạm Mỹ Đông thuộc quyền quản lý của UBND phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  (06/04/2020)

    Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Văn bản số 578/STP-TTr ngày 01/4/2020 của Sở Tư pháp về việc triển khai Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    Ngày 16/3/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo số 98/TB-TTDVĐGTS và Quy chế cuộc đấu giá số 99/QC-TTDVĐGTS về đấu giá cho thuê Bãi giữ xe chợ tạm Mỹ Đông thuộc quyền quản lý của UBND phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Nay, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản gia hạn thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền trước, thời gian xem tài sản, thời gian tổ chức đấu giá tài sản;
(Thông báo)

THÔNG BÁO Đấu giá xe ô tô bán tải Ford Ranger XLS, biển số 85C-023.26 đã qua sử dụng đứng tên ông Huỳnh Quốc Châu  (25/03/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá xe ô tô bán tải Ford Ranger XLS, biển số 85C-023.26 đã qua sử dụng đứng tên ông Huỳnh Quốc Châu là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm của Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín-Chi nhánh Ninh Thuận.
(Thông báo)

THÔNG BÁO Đấu giá 06 xe ô tô đã qua sử dụng đứng tên Công ty TNHH VIP THANH VÂN (Giảm giá lần 1)  (19/03/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá 06 xe ô tô đã qua sử dụng đứng tên Công ty TNHH VIP THANH VÂN là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.

THÔNG BÁO Đấu giá cho thuê Bãi giữ xe chợ tạm Mỹ Đông  (17/03/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: cho thuê Bãi giữ xe chợ tạm Mỹ Đông thuộc quyền quản lý của UBND phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
(Thông báo)

THÔNG BÁO Đấu giá Máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận (Giảm giá lần 7)  (17/03/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận (12 lô) là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.

THÔNG BÁO Đấu giá Công trình Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải tọa lạc trên đất thuê tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận  (10/03/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Công trình Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải tọa lạc trên đất thuê tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
(Thông báo)

THÔNG BÁO Đấu giá tàu cá (vỏ gỗ), số đăng ký: NT-90499-TS đã qua sử dụng đứng tên ông Nguyễn Văn Lớn (Giảm giá lần 2)  (10/03/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Tàu cá (vỏ gỗ), số đăng ký: NT-90499-TS đã qua sử dụng đứng tên ông Nguyễn Văn Lớn là tài sản cưỡng chế kê biên của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Nam.
(Thông báo)