Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá xe ô tô bán tải Ford Ranger XLS, biển số 85C-023.26 đã qua sử dụng đứng tên ông Huỳnh Quốc Châu  (25/03/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá xe ô tô bán tải Ford Ranger XLS, biển số 85C-023.26 đã qua sử dụng đứng tên ông Huỳnh Quốc Châu là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm của Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín-Chi nhánh Ninh Thuận.
(Thông báo)

THÔNG BÁO Đấu giá 06 xe ô tô đã qua sử dụng đứng tên Công ty TNHH VIP THANH VÂN (Giảm giá lần 1)  (19/03/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá 06 xe ô tô đã qua sử dụng đứng tên Công ty TNHH VIP THANH VÂN là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.

THÔNG BÁO Đấu giá cho thuê Bãi giữ xe chợ tạm Mỹ Đông  (17/03/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: cho thuê Bãi giữ xe chợ tạm Mỹ Đông thuộc quyền quản lý của UBND phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
(Thông báo)

THÔNG BÁO Đấu giá Máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận (Giảm giá lần 7)  (17/03/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận (12 lô) là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.

THÔNG BÁO Đấu giá Công trình Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải tọa lạc trên đất thuê tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận  (10/03/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Công trình Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải tọa lạc trên đất thuê tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
(Thông báo)

THÔNG BÁO Đấu giá tàu cá (vỏ gỗ), số đăng ký: NT-90499-TS đã qua sử dụng đứng tên ông Nguyễn Văn Lớn (Giảm giá lần 2)  (10/03/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Tàu cá (vỏ gỗ), số đăng ký: NT-90499-TS đã qua sử dụng đứng tên ông Nguyễn Văn Lớn là tài sản cưỡng chế kê biên của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Nam.
(Thông báo)