Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá số 53  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc.

Thông báo bán đấu giá số 55, ngày 22/3/2013  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc.

Thông báo bán đấu giá số 49, ngày 22/3/2013  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc.

THÔNG BÁO Số:46 /TB-TTDVBĐGTS  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

THÔNG BÁO Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là Nhà  (19/06/2015)

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO
Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là Nhà, thuộc lô B56 và B57 khu tái định cư Tháp Chàm, phường Đô Vinh, thành phố
Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Thông báo bán đấu giá tài sản 22/TB-DVBĐGTS, 28/01/2013  (11/05/2017)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
THÔNG BÁO
Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 05 tờ bản đồ số 15.3 thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN NINH PHƯỚC  (19/06/2015)
 

THÔNG BÁO

Quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Thông báo Số: 384Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất  (19/06/2015)
 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc

 

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm huyện Thuận Bắc  (19/06/2015)

  Trung tâm dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc

Thông báo số 348 bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc  (19/06/2015)

Trung tâm dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc, cụ thể:

Thông báo số 350 Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc  (19/06/2015)

Trung tâm dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc, cụ thể: 

Thông báo 328/TB-DVBĐGTS, ngày 01/11/2012  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá tài sản:

     Bán đấu giá nhà ở và quyền sử dụng đất nông nghiệp và tài sản gắn liền trên đất của bà Nguyễn Thị Nhàn được Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm kê biên để thi hành án.

thông báo Số: 330/TB-DVBĐGTS, ngày 01 tháng 11 năm 2012  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Bán đấu giá quyền sử dụng đất, nhà ở và vật liệu kiến trúc gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Đạm và ông Nguyễn Thủy là tài sản kê biên của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm để thi hành án.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 1  (19/06/2015)
Trung tâm dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc, cụ thể:
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 2  (19/06/2015)
Trung tâm dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc, cụ thể:
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 3  (19/06/2015)
Trung tâm dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc, cụ thể:
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 4  (19/06/2015)
Trung tâm dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc, cụ thể:
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 5  (19/06/2015)

Trung tâm dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc như sau:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 6  (19/06/2015)

Trung tâm dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 7  (19/06/2015)

Trung tâm dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá bán đấu giá quyền sử dụng đất tại tại khu Trung tâm hànhchính và khu dân cư Phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc như sau: