Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Số:117/TB-TTDVBĐGTS Về việc bán đấu giá 20 tấn đá Thạch Anh  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá tài sản: 20 tấn đá Thạch Anh vô định hình do khai thác trái phép tại khu vực thuộc đồi Hòn Khô, thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

THÔNG BÁO Số: 96/TB-TTDVBĐGTS bán đấu giá 03 (ba) quyền sử dụng đất và cây xanh trên đất  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá tài sản: 03 (ba) quyền sử dụng đất và cây xanh trên đất của ông Nguyễn Đồng Đức; tọa lạc tại Đồng Lô 1, thôn Tân Bình, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận; là tài sản kê biên của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn để Thi hành án.

THÔNG BÁO số 98/TB-TTDVBĐGTS về Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Ninh Sơn  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 362 tờ bản đồ địa chính số 7.3, khu phố 6, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn
(nhà máy xay xát hợp tác xã Song Mỹ 2).

THÔNG BÁO Số: 101/TB-TTDVBĐGTS về Bán đấu giá xe ô tô Mitsubishi Pajero-GLX  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô Mitsubishi Pajero-GLX, như sau:

Thông báo số 77/TB-TTDVBĐGTS, ngày 09/4/2013  (19/06/2015)

THÔNG BÁO

 Bán đấu giá Quyền sử dụng đất Khu dân cư tái định cư thành phố thuộc địa bàn phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Thông báo bán đấu giá số 51  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc. 

Thông báo bán đấu giá số 53  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc.

Thông báo bán đấu giá số 55, ngày 22/3/2013  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc.

Thông báo bán đấu giá số 49, ngày 22/3/2013  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc.

THÔNG BÁO Số:46 /TB-TTDVBĐGTS  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

THÔNG BÁO Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là Nhà  (19/06/2015)

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO
Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là Nhà, thuộc lô B56 và B57 khu tái định cư Tháp Chàm, phường Đô Vinh, thành phố
Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Thông báo bán đấu giá tài sản 22/TB-DVBĐGTS, 28/01/2013  (11/05/2017)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
THÔNG BÁO
Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 05 tờ bản đồ số 15.3 thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN NINH PHƯỚC  (19/06/2015)
 

THÔNG BÁO

Quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Thông báo Số: 384Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất  (19/06/2015)
 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc

 

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm huyện Thuận Bắc  (19/06/2015)

  Trung tâm dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc

Thông báo số 348 bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc  (19/06/2015)

Trung tâm dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc, cụ thể:

Thông báo số 350 Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc  (19/06/2015)

Trung tâm dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc, cụ thể: 

Thông báo 328/TB-DVBĐGTS, ngày 01/11/2012  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá tài sản:

     Bán đấu giá nhà ở và quyền sử dụng đất nông nghiệp và tài sản gắn liền trên đất của bà Nguyễn Thị Nhàn được Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm kê biên để thi hành án.

thông báo Số: 330/TB-DVBĐGTS, ngày 01 tháng 11 năm 2012  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Bán đấu giá quyền sử dụng đất, nhà ở và vật liệu kiến trúc gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Đạm và ông Nguyễn Thủy là tài sản kê biên của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm để thi hành án.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 1  (19/06/2015)
Trung tâm dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc, cụ thể: