Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Bán đấu giá xe ô tô TOYOTA 15 chỗ của Viễn thông Ninh Thuận  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận

            Bán đấu giá tài sản: xe ô tô TOYOTA 15 chỗ của Viễn thông Ninh Thuận.

THÔNG BÁO Bán đấu giá Quyền sử dụng đất Khu dân cư tái định cư thuộc địa bàn phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất Khu dân cư tái định cư thành phố thuộc địa bàn phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

THÔNG BÁO Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Hồ điều hòa Kinh Dinh  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Hồ điều hòa Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CÁP ĐỒNG VIỄN THÔNG VÀ XE ÔTÔ 15 CHỖ  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận

            Tổ chức bán đấu giá tài sản: 34,62 km cáp đồng Viễn thông và xe 1 xe ô tô TOYOTA 15 chỗ của Viễn thông Ninh Thuận.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ XE ÔTÔ MADAZ 626  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận

         Tổ chức bán đấu giá Xe ô tô MAZDA 626, biển kiểm soát 85P-0052

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ VẬT TƯ THANH LÝ CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận

         Tổ chức bán đấu giá tài sản: Vật tư thiết bị thanh lý của Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Thông báo bán đấu giá đất khu dân cư Hồ Điều hòa Kinh Dinh  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận

Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất 14 lô đất ở Khu dân cư Hồ điều hòa Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Thông báo về việc bán đấu giá thiết bị may công nghiệp  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận

Tổ chức bán đấu giá tài sản: máy móc thiết bị may công nghiệp đã qua sử dụng tại cụm Công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thuộc quyền sở hữu Công ty TNHH Thương mại-Xây dựng-Dịch vụ may thêu xuất khẩu Hoàng Anh O.I.C, là tài sản kê biên của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo thi hành án.

Thông báo bán đấu giá quyền sở hữu công trình và hệ thống làm mát nhà xưởng  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận

Tổ chức bán đấu giá tài sản: 02 (hai) quyền sở hữu công trình xây dựng và hệ thống làm mát nhà xưởng gắn liền với công trình xây dựng tại cụm Công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thuộc quyền sở hữu Công ty TNHH Thương mại-Xây dựng-Dịch vụ may thêu xuất khẩu Hoàng Anh O.I.C, là tài sản kê biên của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo thi hành án.

Thông báo bán đấu giá 04 xe ôtô tải  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
         Tổ chức bán đấu giá tài sản 4 xe ô tô tải hiệu CHIẾN THẮNG, JINBEI, KESDA, VIETTRUNG như sau:

Thông báo về bán đấu giá Nhà máy chế biến muối tinh  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
         Tổ chức bán đấu giá tài sản: Nhà máy chế biến muối tinh và các sản phẩm có liên quan là tài sản của Công ty TNHH Vạn Phước thế chấp cho NHNo&PTNT tỉnh Ninh Thuận để thu hồi nợ.

Thông báo 307 Về việc bán đấu giá hai quyền sở hữu công trình xây dựng  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận

Tổ chức bán đấu giá tài sản: 02 (hai) hai quyền sở hữu công trình xây dựng,  trạm hạ thế 03 pha và hệ thống làm mát nhà xưởng gắn liền với công trình xây dựng tại cụm Công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thuộc quyền sở hữu Công ty TNHH Thương mại-Xây dựng-Dịch vụ may thêu xuất khẩu Hoàng Anh O.I.C, là tài sản kê biên của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo thi hành án.

THÔNG BÁO Số 305 Về Bán đấu giá xe NISSAN-CEDRIC30  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá tài sản xe NISSAN-CEDRIC30, như sau:

Thông báo số 261/TB-TTBĐGTS, ngày 29/7/2013 về bán đấu giá đất khu dân cư Bầu Ấu, xã Phước Hải  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất 12 lô tại khu dân cư Bầu Ấu, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Thông báo số 259/TB-TTBĐGTS, ngày 29/7/2013 về bán đấu giá đất thuộc xã Phước Hữu  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại 04 lô đất thuộc xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

THÔNG BÁO SỐ 245/TB-TTDVBĐGTS, ngày 18/7/2013  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 05, tờ bản đồ số 15.3 thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Thông báo số 250/TB-TTDVBĐGTS, ngày 22/7/2013 về bán đấu giá đất  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc.

Thông báo số 248/TB-TTBĐGTS, ngày 22/7/2013 về bán đấu giá đất tại huyện Thuận Bắc  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc.

THONG BAO SỐ 231/TB-TTDVBĐGTS, ngày 09/7/2013  (19/06/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận

Tổ chức bán đấu giá tài sản: 02 (hai) quyền sở hữu công trình xây dựng và máy móc thiết bị may công nghiệp, trạm hạ thế và hệ thống làm mát nhà xưởng đã qua sử dụng của cụm Công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thuộc quyền sở hữu Công ty TNHH Thương mại-Xây dựng-Dịch vụ may thêu xuất khẩu Hoàng Anh O.I.C, là tài sản kê biên của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo thi hành án.

Thông báo số 219 về bán đấu giá Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Xuân Thế và bà Đào Ngọc Phương Dung tọa lạc tại phường Mỹ Bình, Tp. Phan  (19/06/2015)

Trumg tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Xuân Thế và bà Đào Ngọc Phương Dung tọa lạc tại phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
(Quán vịt tin tin 1 đối diện công ty may Tiến Thuận).