Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản 22/TB-DVBĐGTS, 28/01/2013 
28/01/2013 
 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
THÔNG BÁO
Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 05 tờ bản đồ số 15.3 thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
    Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 05 tờ bản đồ số 15.3 thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
    1. Đặc điểm tài sản:
    -  Diện tích: 38,64 m2
    (Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
    - Địa chỉ: tại khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
     2. Giá khởi điểm: 1.360.128.000 đồng (Một tỷ ba trăm sáu mươi triệu một trăm hai mươi tám ngàn đồng). 
    Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
    - Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng). 
    - Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) .
    - Bước giá: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).
    3. Thời gian địa điểm xem tài sản, đăng ký, nộp phí và tiền đặt trước.
    a) Thời gian xem tài sản: từ ngày 29/01/2013 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/03/2013 (thứ hai).
    b) Địa điểm xem tài sản: tại thửa đất số 05 tờ bản đồ số 15.3 khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
    c) Đăng ký, nộp phí: từ ngày 29/01/2013 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/03/2013 (thứ hai).
    - Địa chỉ nộp hồ sơ: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    * Khách hàng nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 01/03/2013, 04/03/2013, 05/03/2013.
    4. Thời gian bán đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 06/03/2013 (thứ tư).
    Địa điểm tổ chức bán đấu giá: tại Hội trường Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Ninh Sơn.
    Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, đường 16/4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.3838038.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(29/11)
(29/11)
(15/11)
(15/11)
(11/11)
(27/10)
(20/10)
(14/10)
(08/10)
(08/10)