Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá số 55, ngày 22/3/2013 
27/03/2013 
 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc.

 

    1. Danh mục tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền phí đấu giá, tiền đặt trước, bước giá bán tài sản
                                                                                           Đơn vị tính: đồng
 

STT

Trục Đường

KÝ HIỆU LÔ ĐẤT

DIỆN TÍCH m2

GIÁ KHỞI ĐIỂM

BƯỚC GIÁ

TIỀN ĐẶT TRƯỚC

LỆ PHÍ

 

1

4d

E7

187.03

67,330,800

3.500.000

10.000.000

100.000

 

2

4d

E8

185.20

66,672,000

66.672.000

10.000.000

100.000

 

3

4d

E9

183.38

66,016,800

3.300.000

9.000.000

100.000

 

4

4d

E10

181.55

65,358,000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

5

4d

E11

179.73

64,702,800

3.200.000

9.000.000

100.000

 

6

4d

E12

177.90

64,044,000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

7

4d

E13

176.08

63,388,800

3.200.000

9.000.000

100.000

8

4d

E14

174.25

62,730,000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

9

4d

E15

172.43

62,074,800

3.200.000

9.000.000

100.000

 

10

4d

E16

170.60

61,416,000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

11

4d

E17

168.78

60,760,800

3.200.000

9.000.000

100.000

 

12

D1b

G2

185.00

66,600,000

3.500.000

9.000.000

100.000

 

13

D1b

G3

185.00

66,600,000

3.500.000

9.000.000

100.000

 

14

D1b

G4

185.00

66,600,000

3.500.000

9.000.000

100.000

 

15

D1b

G5

185.00

66,600,000

3.500.000

9.000.000

100.000

 

16

D1b

G6

185.00

66,600,000

3.500.000

9.000.000

100.000

 

17

D1b

G7

185.00

66,600,000

3.500.000

9.000.000

100.000

 

18

D1b

G8

185.00

66,600,000

3.500.000

9.000.000

100.000

 

19

D1b

G9

185.00

66,600,000

3.500.000

9.000.000

100.000

 

20

D1b

G10

185.00

66,600,000

3.500.000

9.000.000

100.000

21

D1b

G11

185.00

66,600,000

3.500.000

9.000.000

100.000


    (Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
    2. Thời gian địa điểm xem tài sản, đăng ký, nộp phí và tiền đặt trước.
    a. Thời gian xem tài sản: từ ngày 22/03/2013 đến 16 giờ 00 phút ngày 7/5/2013 (thứ ba).
    b. Địa điểm xem tài sản: tại Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc thuộc xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
    c. Đăng ký, nộp phí: từ ngày 22/03/2013 đến 16 giờ 00 phút ngày 7/5/2013 (thứ ba).
    - Địa chỉ nộp hồ sơ: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    d. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 3/5/2013, 6/5/2013, 7/5/2013.
    3. Thời gian bán đấu giá: 8 giừ 00 phút ngày 8/5/2013 (thứ tư).
    Địa điểm tổ chức bán đấu giá: tại Hội trường Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thuận Bắc.
    Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, đường 16/4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.3838038./.
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(15/10)
(15/10)
(09/10)
(05/10)
(05/10)
(02/10)
(02/10)
(23/09)
(18/09)
(15/09)