Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá số 53 
27/03/2013 
 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc.

 

1. Danh mục tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền phí đấu giá, tiền đặt trước, bước giá bán tài sản
                                                                                         Đơn vị tính: đồng

STT

Trục Đường

KÝ HIỆU LÔ ĐẤT

DIỆN TÍCH m2

GIÁ KHỞI ĐIỂM

BƯỚC GIÁ

TIỀN ĐẶT TRƯỚC

LỆ PHÍ

 

1

N3a

H5

        175.00

           63,000,000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

2

N3a

H9

        175.00

           63,000,000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

3

N3a

H10

        175.00

           63,000,000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

4

D2

I1

        177.24

           63,806,400

3.200.000

9.000.000

100.000

 

5

D2

I2

        175.13

           63,046,800

3.200.000

9.000.000

100.000

 

6

 N3a1

J1

        175.00

           63,000,000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

7

 N3a1

J2

        175.00

           63,000,000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

8

 N3a1

J3

        175.00

           63,000,000

3.200.000

9.000.000

 

100.000

 

9

 N3a1

J4

        175.00

           63,000,000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

10

 N3a1

J5

        175.00

           63,000,000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

11

 N3a1

J6

        175.00

           63,000,000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

12

 N3a1

J7

        175.00

           63,000,000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

13

 N3a1

J8

        175.00

           63,000,000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

14

 N3a1

J9

        175.00

           63,000,000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

15

 N3a1

J10

        175.00

           63,000,000

3.200.000

9.000.000

100.000

(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
2. Thời gian địa điểm xem tài sản, đăng ký, nộp phí và tiền đặt trước.
a. Thời gian xem tài sản: từ ngày 22/03/2013 đến 16 giờ 00 phút ngày 9/5/2013 (thứ năm).
b. Địa điểm xem tài sản: tại Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc thuộc xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
  c. Đăng ký, nộp phí: từ ngày 22/03/2013 đến 16 giờ 00 phút ngày 9/5/2013 (thứ năm).
- Địa chỉ nộp hồ sơ: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
d. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 7/5/2013, 8/5/2013, 9/5/2013.
3. Thời gian bán đấu giá: 8 giừ 00 phút ngày 10/5/2013 (thứ sáu).
Địa điểm tổ chức bán đấu giá: tại Hội trường Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thuận Bắc.
 Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, đường 16/4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.3838038./.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(15/10)
(15/10)
(09/10)
(05/10)
(05/10)
(02/10)
(02/10)
(23/09)
(18/09)
(15/09)