Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá số 51 
27/03/2013 
 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính, huyện Thuận Bắc. 

    1. Danh mục tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền phí đấu giá, tiền đặt trước, bước giá bán tài sản
                                                                                     Đơn vị tính: đồng

 

Số

TT

Trục Đường

KÝ HIỆU LÔ ĐẤT

DIỆN TÍCH m2

GIÁ KHỞI ĐIỂM

BƯỚC GIÁ

TIỀN ĐẶT TRƯỚC

LỆ PHÍ

1

D1

C2

175.00

63.000.000

3.200.000

9.000.000

100.000

2

D1

C3

175.00

63.000.000

3.200.000

9.000.000

100.000

3

D1

C4

175.00

63.000.000

3.200.000

9.000.000

100.000

4

D1

C5

175.00

63.000.000

3.200.000

9.000.000

100.000

5

D1

C6

175.00

63.000.000

3.200.000

9.000.000

100.000

6

D1

C7

175.00

63.000.000

3.200.000

9.000.000

100.000

7

D1

C8

175.00

63.000.000

3.200.000

9.000.000

100.000

8

D1

D3

200.78

72.280.800

4.000.000

10.000.000

100.000

9

4d

D10

175.00

63.000.000

3.200.000

9.000.000

100.000


    (Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)

    2. Thời gian địa điểm xem tài sản, đăng ký, nộp phí và tiền đặt trước.
    a. Thời gian xem tài sản: từ ngày 22/03/2013 đến 16 giờ 00 phút ngày 6/5/2013 (thứ hai).
    b. Địa điểm xem tài sản: tại Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc thuộc xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
    c. Đăng ký, nộp phí: từ ngày 22/03/2013 đến 16 giờ 00 phút ngày 6/5/2013 (thứ hai).
    - Địa chỉ nộp hồ sơ: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    d. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 2/5/2013, 3/5/2013, 6/5/2013.
    3. Thời gian bán đấu giá: 8 giừ 00 phút ngày 7/5/2013 (thứ ba).
    Địa điểm tổ chức bán đấu giá: tại Hội trường Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thuận Bắc.
     Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, đường 16/4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.3838038./.
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận,  
Tin đã đưa
(15/10)
(15/10)
(09/10)
(05/10)
(05/10)
(02/10)
(02/10)
(23/09)
(18/09)
(15/09)