Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo Số: 384Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất 
10/12/2012 
 
 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc

 

     I. Danh mục tài sản
     1.  Lô 1: Quyền sử dụng đất thuộc trục đường D1 đường nhánh D1, lô đất A11, thuộc khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
- Diện tích: 255,29m2,
- Đơn giá: 430.000 đồng/m2
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
- Giá khởi điểm: 109.774.700 đồng. Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
- Bước giá: 5.500.000 đồng.
- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận).       
- Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng.
     2. Lô 2: Quyền sử dụng đất thuộc trục đường D1 đường nhánh D1, lô đất D1, thuộc khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
- Diện tích: 253,87m2,
- Đơn giá: 430.000 đồng/m2
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
- Giá khởi điểm: 109.164.100 đồng. Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
- Bước giá: 5.500.000 đồng.
- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận).       
- Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng.
     3. Lô 3: Quyền sử dụng đất thuộc trục đường D1;4d, lô đất D6, thuộc khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
- Diện tích: 263,8m2,
- Đơn giá: 430.000 đồng/m2
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
- Giá khởi điểm: 113.434.000 đồng. Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
- Bước giá: 5.700.000 đồng.
- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận).       
- Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng.
     4. Lô 4: Quyền sử dụng đất thuộc trục đường N3a1;D1b, lô đất G1, thuộc khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
- Diện tích: 176,69m2,
- Đơn giá: 430.000 đồng/m2
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
- Giá khởi điểm: 75.976.700 đồng. Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
- Bước giá: 4.000.000 đồng.
- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận).       
- Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng.
     5. Lô 5: Quyền sử dụng đất thuộc trục đường D1b;N3, lô đất G15, thuộc khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
- Diện tích: 172,13m2,
- Đơn giá: 430.000 đồng/m2
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
- Giá khởi điểm: 74.015.900 đồng. Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
- Bước giá: 4.000.000 đồng.
- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận).       
- Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng.
      6. Lô 6: Quyền sử dụng đất thuộc trục đường D2;N3a1, lô đất I3, thuộc khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
- Diện tích: 166,23m2,
- Đơn giá: 430.000 đồng/m2
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
- Giá khởi điểm: 71.478.900 đồng. Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
- Bước giá: 4.000.000 đồng.
-Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận).       
- Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng.
     II. Thời gian địa điểm xem, đăng ký, nộp phí và tiền đặt trước
     1. Khách hàng xem tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá; phí đấu giá bắt đầu từ ngày 7/12/2012 đến 16 giờ 00 phút ngày 7/1/2013 (thứ hai).
     2. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong 03 ngày: 3/1/2013, 4/1/2013 và 7/1/2013.
     3. Sau khi đã hoàn tất thủ tục hồ sơ đăng ký khách hàng được quyền rút lại hồ sơ đăng ký chậm nhất đến 16 giờ 00 phút ngày 7/1/2013.
     4. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: tại Hội trường Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. 
     III. Thời gian đấu giá: 8 giờ 00 phút  ngày 8/1/2013 (thứ ba).
     Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, đường 16/4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.3838038; Fax: 068.3824644.
Đính kèm tập tin
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(15/10)
(15/10)
(09/10)
(05/10)
(05/10)
(02/10)
(02/10)
(23/09)
(18/09)
(15/09)