Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
TÌM HIỂU VỀ PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
18/04/2017 
 

    Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp, Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, quản lý, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.
    Mục đích sử dụng: Trong một số các quan hệ xã hội nhất định, Pháp luật quy định người tham gia vào quan hệ xã hội đó phải có hồ sơ cá nhân và Phiếu lý lịch tư pháp là một trong những thành phần bắt buộc của hồ sơ đó.

Hưng An