Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO về việc tổ chức đấu giá Quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên bà Phạm Thị Thảo Trang (Giảm giá lần 2) 
19/02/2021 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(29/11)
(29/11)
(15/11)
(15/11)
(11/11)
(27/10)
(20/10)
(14/10)
(08/10)
(08/10)