Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo STP
Thông báo STP
THÔNG BÁO hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang 
14/03/2019 
 

    Thực hiện quy định tại Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh;  Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

    Ngày 30/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang. 
    Ngày 13/3/2019, Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 01/TP/ĐKHĐ cho Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang.
    Địa chỉ trụ sở: Số 61/9  đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
    Lĩnh vực hành nghề: Thừa phát lại
    Trưởng Văn phòng Thừa phát lại: ông Trương Trọng Hòa. Sinh ngày 10/8/1957  
CMND số 264000225 cấp ngày 22/3/2012 tại Ninh Thuận.
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: khu phố 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
    Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan chức năng biết, tạo điều kiện cho Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang  hoạt động hành nghề và phối hợp quản lý theo quy định của pháp luật./.

BTTP